Opis aplikacije


Studiji uključeni u ovaj projekt sadrže više stotina obveznih i izbornih kolegija. Web aplikacija za administriranje ishoda učenja omogućuje jednostavnije artikuliranje i upravljanje ishodima učenja na razini studija i pojedinih kolegija, te povećava razinu upravljanja kvalitetom obrazovnog procesa, jer će omogućuje pregled doprinosa pojedinih kolegija realizaciji ishoda učenja unutar studijskog programa. Ovime se omogućuje optimizacija nastavnih kurikuluma smanjenjem ponavljanja istih nastavnih sadržaja na više kolegija.

Aplikacija omogućuje unos podataka o studijskim programima i kolegijima (naziv kolegija, satnica, ECTS bodovi, nositelj, izvođač), definiranje ishoda učenja na razini studijskog programa, prikaz kolegija koji razvijaju određene ishode učenja studijskog programa, te prikaz ishoda učenja na razini kolegija.

U postupak izrade standarda kvalifikacija uključen je velik broj dionika (sveučilišni nastavnici, predstavnici strukovnih udruženja i poslodavci), pa web aplikacija omogućuje lakši zajednički rad na određivanju skupina ishoda učenja, te detaljnijoj izradi obveznih i izbornih ishoda učenja.ECTS kalkulator


ECTS kalkultor omogućuje izračun opterećenja studenta na različim akademskim obvezama na određenom kolegiju.
ECTS kalkulator


Prijava u sustav
Prikaz aplikacije