ECTS kalkulatorSATNICA KOLEGIJA
Predavanja  sati tjedno
Seminari  sati tjedno
Vježbe  sati tjedno

0,00 sati rada
0,00 ECTS

AKTIVNOSTI

 
Aktivnost Opterećenje Jedinica mjere Normativ 1 sat opterećenja Sati opterećenja % opterećenja
Nastava 0 sati nastave 1 sat nastave 0,00 NaN%
Priprema za nastavu    

sati pripreme 1 sat pripreme 0,00 NaN%
Seminarski rad    

kartica teksta 0.25 kartica teksta 0,00 NaN%
Čitanje težeg teksta stručne literature    

stranica 10 stranica težeg teksta 0,00 NaN%
Čitanje lakšeg teksta stručne literature    

stranica 15 stranica lakšeg teksta 0,00 NaN%
Učenje težeg teksta stručne literature    

stranica 6 stranica težeg teksta 0,00 NaN%
Učenje lakšeg teksta stručne literature    

stranica 8 stranica lakšeg teksta 0,00 NaN%
Stručni izlet    

sati provedenih na izletu 1 sat proveden na izletu 0,00 NaN%
Ostalo    

sati opterećenja 1 sat opterećenja 0,00 NaN%
   
UKUPNO OPTEREĆENJE STUDENTA 0,00 sati rada
ECTS BODOVA (1 ECTS=30 sati opterećenja) 0,00 ECTS