Autor:
Naslov ili dio naslova:
Ključne riječi:
 
 
     
 
   
d
 
   
   
 
 
 
a
 
1
   
   
 
     
a
 
erw
Naziv
Anali za povijest odgoja Popis godišta
Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku Popis godišta
Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives Popis godišta
Cris - časopis Povijesnog društva Križevci Popis godišta
Croatica christiana periodica Popis godišta
Časopis za povijest zapadne Hrvatske Popis godišta
Časopis za suvremenu povijest Popis godišta
Dubrovnik Annals Popis godišta
Ekonomska i ekohistorija Popis godišta
Fontes - izvori za hrvatsku povijest Popis godišta
Historijski zbornik Popis godišta
Osječki zbornik Popis godišta
Pilar, časopis za društvene i humanističke studije Popis godišta
Podravina Popis godišta
Podravski zbornik Popis godišta
Povijesni prilozi Popis godišta
Povijest u nastavi Popis godišta
Problemi sjevernog Jadrana Popis godišta
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti Popis godišta
Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Popis godišta
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru Popis godišta
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru Popis godišta
Review of Croatian History Popis godišta
Rijeka Popis godišta
Scrinia Slavonica Popis godišta
Senjski zbornik Popis godišta
Tkalčić Popis godišta
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci Popis godišta
Vjesnik Istarskog arhiva Popis godišta
Zbornik Muzeja Đakovštine Popis godišta
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU Popis godišta
 
a
 
erw