a
  Autor Naslov Časopis Godište(Godina) Broj    
  Tonći Šitin
S Kliom pod ruku Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 39 (26)(2000)   Pregled
  Darko Dukovski
S ruba istarskog međuratnog društva – romske obitelji u Istri 1918.-1938. Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 29(1996) 29   Pregled
  S. Bačić, Osvrt na knjigu "Pravoslavna Dalmacija" E. Nikodima Milaša, Zadar, Matica hrvatska Zadar, 1998, 404 str. Croatica christiana periodica 22(1998) 42   Pregled
  Mario Stipančević
S. Lajnert, Ustroj željeznica u Hrvatskoj od Austro-Ugarske do danas, Zagreb 2003. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 47(2004)   Pregled
  Ante Birin
S. P. Huntington, Sukob civilizacija i preustroj svjetskog poretka, Zagreb 1997. Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 31(1998) 31   Pregled
  Zoran Grijak
Sabina Petra Ramet, Balkan Babel - politics, Culture and religion in yugoslavia Časopis za suvremenu povijest 27(1995) 1   Pregled
  Saborski govori Ante Starčevića (1996.) Rijeka 3(1996 - 1997) 2   Pregled
  Stjepan Matković
Saborski izbori 1897. godine u koprivničkom i novigradskom kotaru Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 30(1997) 30   Pregled
  Branko Ostajmer
Saborski izbori u Đakovu i Đakovštini 1884. godine Zbornik Muzeja Đakovštine 6(2003)   Pregled
  Katarina Spehnjak
Sabrina P. Ramet, Balkan Babel – The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milošević, Westview Press, Boulder, Colorado 2002, 426 str. Časopis za suvremenu povijest 34(2002) 3   Pregled
  Zlatko Matijević
Sabrina P. Ramet, Nihil Obstat. Religion, Politics and Social Change in East-Central Europe and Russia, Duke University Press, Durham & London, 1998.; 424 str. Časopis za suvremenu povijest 31(1999) 2   Pregled
  Marko Fuček
Sabrina Petra Ramet, Tri Jugoslavije: izgradnja države i izazov legitimacije: 1919.-2005. Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb 2009, 811 str. Historijski zbornik 63(2010) 1   Pregled
  Maurizio Levak
Sacerdotes, inices, satanii...: Posrednici među društvenim skupinama. Zbornik radiova međunarodnog znanstvenog skupa 2. istarski povijesni biennale Vjesnik Istarskog arhiva 11-13(2004-2006)   Pregled
  Ana Novak
Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saculis XIII.-XV., uredio Pavel Krafl, Opera Instituti historici Pragae, series C - Miscellanea, vol. 9, Praha (Prague): Historicky ustav AVČR, v. V. i. (Institute od History od the Academy of Sciences of the Academy od Sciences od the Czech Republic, a Public research institute), 2008., 686 stranica Povijesni prilozi 38 (2010)(2010) 38   Pregled
  Zorislav Horvat
Sačuvani nadgrobni spomenici nekih Senjana i osoba značajnih za povijest Senja - u Senju i drugdje Senjski zbornik 29(2002)   Pregled
  Markus Leideck
Sadašnje stanje Frankopanske kule u Ogulinu Rijeka 7(2002) 1-2   Pregled
  Damir Karbić
Zoran Ladić
Sadržaj "Zbornika Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti", vol. 1-16 (1954.-1998.) Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 17(1999)   Pregled
  Mile Bogović
Sadržaj izvješća senjsko-modruških biskupa u Rim od 1602. do 1919. godine Senjski zbornik 23(1996)   Pregled
  Ranko Starac
Sakralna arhitektura srednjovjekovnog Vinodola Senjski zbornik 27(2000)   Pregled
  Vesna Munić
Sakralno graditeljstvo srednjovjekovnoga kaštela Veprinac od XIII. do XVIII. stoljeća Historijski zbornik 55(2002)   Pregled
  Josip Lukin
Samir Osmančević: Oswald Spengler. Filozofijska biografija, Alinea, Zagreb, 2009., 136 str. Pilar, časopis za društvene i humanističke studije 5(2010) 1 (9)   Pregled
  Zvjezdan Strika
Samostan sv. Ivana Evanđelista u Biogradu od utemeljenja do 1125. godine Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 52(2010)   Pregled
  Mladenka Hammer
Samostani v srednjeveških listinah na Slovenskom Vjesnik Istarskog arhiva 2-3(1992-1993)   Pregled
  Estera Radičević
Samostanska crkva Presvetog srca Isusova u Đakovu- oaza mira, molitve i duhovnosti Zbornik Muzeja Đakovštine 8(2007)   Pregled
  Milko Brković
Sankcija u ispravama hrvatskih narodnih vladara Croatica christiana periodica 17(1993) 31   Pregled
  Lovorka Čoralić
Sanja Cvetnić, Loytre za ray nebezski – križna drva i kapelice u Turopolju, ArTresor naklada, biblioteka “Oblutci”, knj. 3, Zagreb 2002, 231 str. Croatica christiana periodica 27(2003) 51   Pregled
  Dražen Klinčić
Sanja Petrović Todosijević, Za bezimene. Delatnost UNICEF-a u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji 1947-1954 Historijski zbornik 62(2009) 2   Pregled
  Vladimir Geiger
Saslaušanje Branimira Altgayera vođa Njemačke narodne skupine u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u Upravi državne bezbjednosti za Narodnu Republiku Hrvatsku 1949. godine Časopis za suvremenu povijest 31(1999) 3   Pregled
  Mirjana Hurem
Sastanak Arhivske radne grupe u Garmischu, 16. i 17. prosinca 2001. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 44(2001)   Pregled
  Damir Validžić
Savjetovanje Arhivskog društva Slovenije Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 36(1993) 36   Pregled
  Zlata Živaković-Kerže
Savski nasip u županjskom kotaru – stanje krajem 19. stoljeća Scrinia Slavonica 1(2001)   Pregled
  Sažeci monografija objavljenih 1981-1991 Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 25(1992)   Pregled
  Ivan Jurišić
Sažeci spisa o organizaciji Karlovačke Vojne krajine od 1733. do 1763. iz Ratnog arhiva u Beču Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 28(1995) 28   Pregled
  Tatjana Šarić
Sborník archivních prací, 1, ročník LI, Archivní správa Ministerstva vnitra, Praha 2001. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 44(2001)   Pregled
  Marina Štambuk-Škalić
Sbornik archivnich praci, 1990-1995, Odbor arhivske uprave Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 38(1995) 38   Pregled
  Vlatka Lemić
Sbornik archivních praci, 1996-1999. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 42(1999) 42   Pregled
  Ivan Jurišić
Schellenburgova zaklada i njeni korisnici iz hrvatske Vojne krajine Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 29(1996) 29   Pregled
  Miroslav Dolenec Dravski
Schwaben Sie deutsch ?! Podravski zbornik 16(1990)   Pregled
  Suzana Miljan
Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 9, Slavonski Brod 2009., 659 str. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 28(2010)   Pregled
  Danijela Marjanić
Scrinium, 61, 62(2007-2008); 63(2009) Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 53(2010) 53   Pregled
  Ivana Jukić
Sebastijan Slade, Fasti litterario Ragusini / Dubrovačka književna kronika, preveo i bilješkama popratio Pavao Knezović, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2001, XVI + 294 str. Povijesni prilozi 22(2003) 24   Pregled
  Vladimir Huzjan
Sebastijan Slade, Fasti litterario Ragusini / Dubrovačka književna kronika, preveo i bilješkom popratio prof. dr. Pavao Knezović, Biblioteka Hrvatska povjesnica – Posebna izdanja, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2001, 295 str. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 20(2002)   Pregled
  Zoran Ladić
Sebastijan Slade, Fasti litterario Ragusini / Dubrovačka književna kronika, preveo i bilješkom popratio prof. dr. Pavao Knezović, Biblioteka Hrvatska povjesnica – Posebna izdanja, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2001, 295 str. Croatica christiana periodica 27(2003) 51   Pregled
  Dalibor Čepulo
Second European social science history conference Amsterdam, 5.-7. ožujka 1998. Časopis za suvremenu povijest 30(1998) 1   Pregled
  Ljubomir Petrović
Mihael Sobolevski
Sedam dokumenta o osnivanju Povijesnog društva Rijeka 1952. godine Rijeka 7(2002) 1-2   Pregled
  Šime Dunatov
Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004., svezak I. (Od ranokršćanskog razdoblja do pada Mletačke Republike), uredio Livio Marijan, Zadarska nadbiskupija – Sveučilište u Zadru, Zadar 2009., 448 str. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 28(2010)   Pregled
  Maja Katušić
Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), svezak I. (Od ranokršćanskoga razdoblja do pada Mletačke Republike), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004. godine, uredio Livio Marijan, Zadarska nadbiskupija, Zadar, 2009., 448 str. Povijesni prilozi 39 (2010)(2010) 39   Pregled
  Tihomira Mršić
Sedamnaesti svezak glasila Međunarodnog odbora povijesnih znanosti Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 25(1992)   Pregled
  Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo: 1918-1921, 1. del od 1. nov. 1918. do 26. feb. 1919.; 2. del od 28. feb. 1919. do 5. nov. 1919.; 3. del od 22. mar. 1920. do jul. 1921. Fontes - izvori za hrvatsku povijest 7(2001)   Pregled
  Branislava Baranović
Boris Jokić
Selektivna bibliografija na temu multi/interkulturalizma Povijest u nastavi 2(2004) 2 (4)   Pregled
  Željko Lekšić
Selo Gorjani na planu iz 1856. godine Zbornik Muzeja Đakovštine 4(1997)   Pregled
  Lojzo Buturac
Selo Hrastelnica – povodom tristote obljetnice kapele Sv. Ilije 1696.-1996. Tkalčić 4(2000) 4   Pregled
  Zdenka Šimončić-Bobetko
Selo u Hrvatskoj 1918. - 1934. godine - gospodarski aspekt Povijesni prilozi 13(1994) 13   Pregled
  Suzana Leček
Seljačka obitelj u Hrvatskoj 1918-1960. – metoda usmene predaje povijesti (oral history) Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 29(1996) 29   Pregled
  Marta Andrić
Seljačka obiteljska zadruga Maršić-Mikoličini u Strizivojni Scrinia Slavonica 1(2001)   Pregled
  Suzana Leček
Seljačka sloga i uključivanje žena u seljački pokret (1925.-1929.) Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 32-33(1999-2000)   Pregled
  Katarina Spehnjak
Seljački otpor politici obveznog otkupa u Hrvatskoj 1949. godine Časopis za suvremenu povijest 27(1995) 2   Pregled
  Suzana Leček
Seljačko domaćinstvo i ekonomija: Novi modeli historijskog istraživanja Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 27(1994)   Pregled
  Julijana Jahn-Babić
Seminar “Europa u XX. stoljeću – učenje i poučavanje suvremene povijesti”, Uppsala, Švedska, 4.-10. rujna 2003. Povijest u nastavi 1(2003) 2   Pregled
  Dubravka Pilipović
Seminar “Suvremene metode zaštite zbirki” Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 41(1998) 41   Pregled
  Suzana Pešorda
Seminar “Učenje i poučavanje o svakodnevnom životu u Albaniji, Bugarskoj i Makedoniji 1945.-2000.”, Sofija, Bugarska, 22.-24. kolovoza 2003. Povijest u nastavi 1(2003) 2   Pregled
  Vlatka Lemić
Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji – mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 26-28. studenoga 2003. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 46(2003)   Pregled
  Ivan Mirnik
Sena Sekulić-Gvozdanović. Utvrđeni samostani na tlu Hrvatske. Izd. Golden marketing – Tehnička knjiga i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2007., 294 stranice + brojni svjetlopisi i nacrti Tkalčić 13 (2009)(2009) 13   Pregled
  Anna Maria Gruenfelder
Senj i Karlobag u doba merkantilističke gospodarske politike Senjski zbornik 29(2002)   Pregled
  Anna Maria Gruenfelder
Senj i njegovi kapetani (Prilog povijesti austrijske uprave u Vojnoj krajini u 16. stoljeću) Senjski zbornik 23(1996)   Pregled
  Anna Maria Grünfelder
Senj i rat protiv uskoka Senjski zbornik 24(1997)   Pregled
  Jasna Turkalj
Senj i Senjani u pravaškom pokretu 1880-ih godina Senjski zbornik 30(2003)   Pregled
  Ante Rukavina
Senj i senjski predjeli u županijskim sustavima i osvrt na razvoj stočarstva i veterinarstva u tim predjelima Senjski zbornik 20(1993)   Pregled
  Borislav Grgin
Senj i Vinodol između kralja Matijaša Korvina, Frankapana i Venecije (1465-1471) Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 28(1995) 28   Pregled
  Mithad Kozličić
Senj na zemljopisnim kartama nastalim na raskrižju 18.-19. stoljeća Senjski zbornik 22(1995)   Pregled
  Ivo Kovačić
Senj u Hrvatskom narodnom pokretu godine 1903/4. (uz 90. obljetnicu pokreta) Senjski zbornik 20(1993)   Pregled
  Dragomir Babić
Senj u Kranjčevićevu pjesništvu kao projekcija nekih od njegovih najbitnijih poruka Senjski zbornik 21(1994)   Pregled
  Juraj Lokmer
Senj, uskoci i bura u putopisu Sir Thomas Graham Jacksona s kraja XIX. stoljeća Senjski zbornik 36(2009) 1   Pregled
  Lovorka Čoralić
Senjani u Veneciji od 15. do 18. stoljeća Senjski zbornik 20(1993)   Pregled
  Mira Kolar
Senjanin Josip Gržanić, pravaški političar, u obnovi Senja i Hrvatske Senjski zbornik 22(1995)   Pregled
  Ante Sekulić
Senjanin Nikola Jurišić i obrana Kisega 1532. Senjski zbornik 17(1990)   Pregled
  Mira Kolar
Senjksa željeznica Senjski zbornik 26(1999)   Pregled
  Vesna Tuđina Gamulin
Senjska biskupija i Marko Antonije de Dominis prema dokumentu iz godine 1600. Senjski zbornik 29(1993)   Pregled
  Darko Nekić
Senjska biskupija u srednjem vijeku Senjski zbornik 24(1997)   Pregled
  Mile Bogović
Senjska glagoljaška baština Senjski zbornik 35(2008)   Pregled
  Mile Bogović
Senjska katedrala u biskupskim izvješćima za Rim i u postupcima za biskupska imenovanja Senjski zbornik 22(1995)   Pregled
  Marija-Ana Durrigl
Senjska Meštrija od dobra umrtija kao zrcalo svoga vremena Senjski zbornik 35(2008)   Pregled
  Enver Ljubović
Senjska plemićka obitelj Blasiolis-Blažiolović i njihovi grbovi Senjski zbornik 35(2008)   Pregled
  Mira Kolar-Dimitrijević
Senjska Trgovačko-obrtnička komora 1875.-1924. I. dio (1875.-1890.) Senjski zbornik 28(2001)   Pregled
  Mira Kolar
Senjska trgovačko-obrtnička komora 1875. - 1924. II. dio (1891. - 1907.) Senjski zbornik 29(2002)   Pregled
  Enver Ljubović
Senjska uskočka i plemićka obitelj Desantić i njihovi grbovi Senjski zbornik 36(2009) 1   Pregled
  Enver Ljubović
Senjska uskočka i plemićka obitelj Domazetović i njihovi grbovi Senjski zbornik 36(2009) 1   Pregled
  Enver Ljubović
Senjska uskočka obitelj Rubčić-Rupčić Senjski zbornik 32(2005)   Pregled
  Mithad Kozličić
Senjske uskočke brodice Senjski zbornik 19(1992)   Pregled
  Vesna Gamulin-Tudjina
Senjski biskup Marko Antonije de Dominis u Šenoinoj interpretaciji Senjski zbornik 22(1995)   Pregled
  Mira Kolar
senjski gospodarstvenik i političar Drago Vlahović Senjski zbornik 24(1997)   Pregled
  Boris Kuzmić
Senjski govor nekad i danas na primjeru Korizmenjaka (1508.) Senjski zbornik 35(2008)   Pregled
  Senjski grbovi Rijeka 3(1996 - 1997) 2   Pregled
  Zlata Derossi
Senjski kanonik i hrvatski književnik Ferdinand Babić Senjski zbornik 30(2003)   Pregled
  Petar Runje
Senjski kanonik i tiskar Tomas Katridarić Senjski zbornik 32(2005)   Pregled
  Pavao Tijan
Senjski klub u Zagrebu Senjski zbornik 21(1994)   Pregled
  Petar Runje
Senjski kulturni krug i senjska tiskara Senjski zbornik 35(2008)   Pregled
  Željko Holjevac
Senjski list Nehaj 1906./07. godine Senjski zbornik 33(2006)   Pregled
  Marija Pantelić
Senjski Lobkovicov psaltir iz 1359. godine Senjski zbornik 18(1991)   Pregled
  Enver Ljubović
Senjski plemići i uskoci Hreljanovići i njihovi grbovi Senjski zbornik 30(2003)   Pregled
  Lujo Margetić
Senjski statut iz godine 1388. Senjski zbornik 34(2007)   Pregled
  Mladen Hudec
Senjski topovi Senjski zbornik 28(2001)   Pregled
  Željko Holjevac
Senjski uskoci – Catherine Wendy Bracewell, Senjski uskoci – piratstvo, razbojništvo i sveti rat na Jadranu u šesnaestom stoljeću, Barbat, Zagreb 1997, 319 str. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 39(1997)   Pregled
  Enver Ljubović
Senjski uskoci i plemići Čolići i njihovi grbovi Senjski zbornik 33(2006)   Pregled
  Enver Ljubović
Senjski uskoci i plemići Vukasovići i njihovi grbovi Senjski zbornik 33(2006)   Pregled
  Anna Maria Grünfelder
Senjski uskoci u "povijesti svakodnevnice" Senjski zbornik 28(2001)   Pregled
  Anna Maria Grünfelder
Senjski uskoci u borbi za samobitnost Grada Senja - U povodu 400. obljetnice smrti Josipa Rabatte (31. prosinca 1600.) Senjski zbornik 28(2001)   Pregled
  Catherine Wendy Bracewell
Senjski uskoci u Ravnim kotarima i Bukovici u kasnom šesnaestom stoljeću Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 34(1992)   Pregled
  Darinko Munić
Senjski zbornik, god. 28, Senj 2001. Rijeka 8(2003) 2   Pregled
  Tatjana Blažeković
SENJSKI ZBORNIK: prilozi za geografiju, etnologiju, ekonomiju, povijest i kulturu ALMANACCO DI SENJ: contributi per la geografia, l'etnografia, la storia e la cultura 1(1965.) - 22(1995.) Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 39(1997)   Pregled
  Krešimir Čvrljak
Senjsko dvodnevlje u spomen rodu i slavi svojih kapetana Senjski zbornik 19(1992)   Pregled
  Pavao Tijan
Senjsko groblje sv. Vida Senjski zbornik 19(1992)   Pregled
  Mira Kolar-Dimitrijević
Senjsko područje i Hrvatski radiša od 1903. do 1945.godine Senjski zbornik 30(2003)   Pregled
  Ivan Biondić
Senjsko pučko školstvo/Mirko Raguž.-Magistarska radnja.-Zagreb:Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1992. Anali za povijest odgoja 1(1992)   Pregled
  Mile Bogović
Senjsko sjemenište te Visoko filozofsko i teološko učilište u njemu 1806. - 1940. Senjski zbornik 33(2006)   Pregled
  Amir Obhođaš
Sepia seminar o fotografiji, Amsterdam, 5-9. lipnja 2000. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 43(2000)   Pregled
  Mladen Ančić
Ser Ciprijan Zaninov – rod i karijera jednog splitskog patricija druge polovice XIV. st. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 39(1997)   Pregled
  Lovorka Čoralić
Seraphinus Maria Cerva, Prolegomena in sacram metropolim Ragusinam, editio princeps, priredio Relja Seferović, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (u suradnji s Dominikanskim samostanom Sv. Dominika u Dubrovniku), Posebna izdanja, serija Monumenta historica Ragusina, knj. 8., Zagreb – Dubrovnik, 2008., 597 str. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 27(2009)   Pregled
  Tonija Vladislavić
Serđo Dokoza, Dinamika otočnog prostora: društvena i gospodarska povijest Korčule u razvijenom srednjem vijeku, Split, Književni krug, 2009., str. 298 Povijesni prilozi 37 (2009)(2009) 37   Pregled
  Maren Frejdenberg
Sergej P. Karpov (ur.), Crnomorsko primorje u srednjem vijeku, IV, Sankt Peterburg, Altaleja, 2000, 446 str. / s ruskoga prevela Mihaela Vekarić Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 39(2001)   Pregled
  Maren Frejdenberg
Sergio Anselmi, Storie di Adriatico, Bologna, Il mulino, 1996, 204 str. i Ultime storie di Adriatico, Bologna, Il mulino, 1997, 138 str. / s ruskoga prevela Mihaela Vekarić Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 36(1998)   Pregled
  Ivan Grah
Sergio Galimberti: Santin - testimonianze dall' Archivio privato Vjesnik Istarskog arhiva 6-7(1996-1997)   Pregled
  Marino Manin
Sergio Romano, Disengo storico della storia d'Europa dal 1789 al 1989. Časopis za suvremenu povijest 27(1995) 1   Pregled
  Zdenko Brusić
Serilia liburnica Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 37(1995)   Pregled
  Marijeta Rajković
Sezonske migracije na području Krivoga Puta: tradicije u recentnoj povijesnoj perspektivi Senjski zbornik 32(2005)   Pregled
  Katarina Spehnjak
Shari J. Cohen, Politics Without a Past – The Absence of History in Postcommunist Nationalism, Duke University Press, Durham and London 1999, 281 str. Časopis za suvremenu povijest 35(2003) 3   Pregled
  Katarina Spehnjak
Sheila Fitzpatrick, Everyday Stalinism – Ordinary Life in Extraordinary Times – Soviet Russia in the 1930s, Oxford University Press, 2000, 288 str. Časopis za suvremenu povijest 36(2004) 2   Pregled
  Marinko Vuković
Shematizam pravosuđa na području teritorijalne ovlasti Državnoga arhiva u Slavonskom Brodu (1850.-2004.) Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 47(2004)   Pregled
  Jozo Ivanović
Sheme metapodataka u upravljanju dokumentima Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 44(2001)   Pregled
  Zoran Grijak
Shvaćanja mladog Jurja Posilovića o kulturi i politici na temelju njegove korespondencije sa Šimunom Balenovićem 1856.-1861. Časopis za suvremenu povijest 30(1998) 1   Pregled
  Relja Seferović
Shvaćanje autoriteta u djelu Tractatus de Ecclesia Ivana Stojkovića Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42(2004)   Pregled
  Željko Kovačić
Si okre kotla Podravski zbornik 19-20(1993-1994)   Pregled
  Ivan Golub
Si sveci f Kalnovcu Podravski zbornik 31(2005)   Pregled
  Ivo Banac
Silencing the Archival Voice – The Destruction of Archives and other Obstacles to Archival Research in Post-communist Eastern Europe Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 42(1999) 42   Pregled
  Jasna Melvinger
Silvije Strahimir Kranjčević u intertekstualnim aluzijama Slavka Mihalića Senjski zbornik 18(1991)   Pregled
  Paula Franklin Lytle
Simbolička politika i analiza revolucionarnih promjena Časopis za suvremenu povijest 24(1992) 3   Pregled
  Ivan Brigović
Simon Sebag Montefiore, Staljin - Na dvoru crvenog cara (Stalin: The Court of the Red Tsar) Historijski zbornik 62(2009) 2   Pregled
  Alexander Buczynski
Simpozij "Nesigurna budućnost Jugoslavije" Časopis za suvremenu povijest 23(1991) 1-3   Pregled
  Ivana Prgin
Simpozij povodom 200 godina Nacionalnog arhiva Francuske u Palači Soubise Arhiv sutra i Generalna skupština EURBICA-e, Pariz, Francuska, 17-18. studenoga 2008. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 52(2009) 52   Pregled
  Iskra Iveljić
Sindikati u procijepu između radnika i poslodavaca Časopis za suvremenu povijest 22(1990) 1-2   Pregled
  Drago Roksandić
Sinteza srpske povijesti kao izazov hrvatskoj i srpskoj historiografiji i kulturi Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 41(2009) 1   Pregled
  Dubravka Čengić
Sirotinjsko povjerenstvo grada Zagreba 1856-1946. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 41(1998) 41   Pregled
  Marija Buzov
Sisačka biskupija u svjetlu pisanih i arheoloških izvora – prilog proučavanju arheološke topografije biskupskoga grada Siska Tkalčić 3(1999) 3   Pregled
  Ivan Dukić
Sisačka bitka 1593., Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institut za suvremenu povijest u Zagrebu i Povijesni arhiv u Sisku, 288 str., Zagreb – Sisak 1994. Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 28(1995) 28   Pregled
  Igor Karaman
Sisak kao trgovinsko-prometno središte u XVIII - XIX. stoljeću Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 27(1994)   Pregled
  Josip Barbarić
Sisak u obrani od Turaka. Izbor građe 1543.-1597. Fontes - izvori za hrvatsku povijest 1(1995)   Pregled
  Neven Budak
Sisak u ranom srednjem vijeku Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 27(1994)   Pregled
  Filip Potrebica
Sisak za revolucije 1848. godine Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 27(1994)   Pregled
  Milan Gašparić
Sizifova Podravski zbornik 16(1990)   Pregled
  Tvrtko Jakovina
Sjećanja koja čine povijest – razgovor s Cvijetom Jobom, dugogodišnjim diplomatom i veleposlanikom FNRJ/SFRJ Časopis za suvremenu povijest 35(2003) 3   Pregled
  Tvrtko Jakovina
Sjećanja koja čine povijest – razgovori s Mirjanom Krstinić, visokom dužnosnicom u vladama SRH i SFRJ Časopis za suvremenu povijest 35(2003) 1   Pregled
  Tvrtko Jakovina
Sjećanja koja čine povijest – razgovori s Miroslavom Kreačićem, veleposlanikom i diplomatom FNRJ/SFRJ Časopis za suvremenu povijest 34(2002) 3   Pregled
  Dragutin Kokša
Sjećanja na mons. dr. Jurja Mađerca Podravski zbornik 31(2005)   Pregled
  Hodimir Sirotković
Sjećanja na znanstvenu, stručnu i prijateljsku suradnju s akademikom Petrom Strčićem Časopis za povijest zapadne Hrvatske 1(2006)   Pregled
  Nikolina Krtalić
Sjećanja Stjepana Pejakovića na događaje 1848. i 1861. - Dopisivanje Josip Torbar - Stjepan Pejaković tijekom 1897. i 1898. Fontes - izvori za hrvatsku povijest 3(1997)   Pregled
  Marija Novak
Sjećanje na Boženu Loborec Podravski zbornik 34(2008)   Pregled
  Josip Merić
Sjećanje na koprivničke brijače i frizere (I.) Podravski zbornik 34(2008)   Pregled
  Josip Merić
Sjećanje na koprivničke brijače i frizere (II.) Podravski zbornik 35(2009)   Pregled
  Krešimir Švarc
Sjećanje na Milana Grafa Podravski zbornik 19-20(1993-1994)   Pregled
  Željko Kovačić
Sjekirica kao rekvizit i disciplina takmičenja na seoskim olimpijadama Podravski zbornik 19-20(1993-1994)   Pregled
  Joël Surcouf
Skeniranje napoleonskog katastra u arhivu departmana Mayenne (Francuska) Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 41(1998) 41   Pregled
  Rajka Bućin
Skica razvoja uredskoga poslovanja u Hrvatskoj u jugoslavenskom kontekstu od 1945. do 1958. godine – od sveopćega šarenila do sustava jedinstvenih arhivskih znakova Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 47(2004)   Pregled
  Vlasta Švoger
Skica za portret Adolfa Vebera Tkalčevića (u povodu sto dvadesete obljetnice smrti) Croatica christiana periodica 33(2009) 64   Pregled
  Skice grafičkih rekonstrukcija nekih drevnih senjskih sakralnih građevina Senjski zbornik 18(1991)   Pregled
  Petar Antun Kinderić
Skladateljski rad Fortunata Pintarića Podravski zbornik 18(1992)   Pregled
  Lovro Županović
Skladateljstvo (Josipa) Fortunata Pintarića (1798-1867) – s posebnim osvrtom na djelo Šest sonacih za glasovir Podravski zbornik 18(1992)   Pregled
  Josip Ante Soldo
Skradin pod Venecijom Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 33(1991)   Pregled
  Ante Škegro
Skradinski statut — Ante Birin, Statut grada Skradina / Statuta civitatits Scardonae, “Matica hrvatska Skradin”, Zagreb – Skradin 2002, 265 str., recenzenti akademik prof. dr. Tomislav Raukar, akademik prof. dr. Franjo Šanjek, prof. dr. Mirjana Matijević-Sokol Povijesni prilozi 21(2002) 23   Pregled
  Nenad Cambi
Skribonijanova pobuna protiv Klaudija u Dalmaciji godine 42. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti 505(2009)   Pregled
  Milan Vrbanus
Skrivena povijest – tajnoviti svijet brojki Povijesni prilozi 39 (2010)(2010) 39   Pregled
  Draženka Jalšić
Skulpture sa starog trga u Koprivnici Podravski zbornik 21(1995)   Pregled
  Stjepan Matković
Skup o Stjepanu Radiću Časopis za suvremenu povijest 32(2000) 1   Pregled
  Hermine Göricke-Lukić
Skupni nalaz mjedenoga novca Hadrijanova vremena iz Murse Osječki zbornik 24-25(2001)   Pregled
  Bosiljka Janjatović
Skupštinski izbori i izborni teror na području Kvarnerskog primorja i Gorskog kotara 1920.-1927. godine Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 39(1997)   Pregled
  Lovorka Čoralić
Slaven Bertoša, Levantinci u Puli (XVII.-XIX. stoljeće), Zavičajna naklada “Žakan Juri”, Pula 2003, 253 str. Povijesni prilozi 23(2004) 26   Pregled
  Vesna Munić
Slaven Bertoša, Rašpor i Rašporski kapetanat - Povijesni pregled Časopis za povijest zapadne Hrvatske 1(2006)   Pregled
  Nenad Vekarić
Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli – starosjedioci i doseljenici od XVII. do početka XIX. stoljeća, Pazin, Skupština Udruga Matice hrvatske Istarske županije, 2002, 577 str. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 41(2003)   Pregled
  Lovorka Čoralić
Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli – starosjeditelji i doseljenici od XVII. do početka XIX. stoljeća, Skupština Udruga Matice hrvatske Istarske županije, Knjižnica “Monografije”, sv. 1, Pazin 2002, 577 str. Povijesni prilozi 21(2002) 23   Pregled
  Tinka Morović
Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli – starosjeditelji i doseljenici od XVII. do XIX. stoljeća, Skupština Udruga Matice hrvatske Istarske županije, Pazin 2002, 577 str. Povijest u nastavi 1(2003) 2   Pregled
  Stjepan Radić
Slavenska studentska mladež i rad s pukom Anali za povijest odgoja 1(1992)   Pregled
  Tinka Morović
Slavica Stojan, Vjerenice i nevjernice – žene u svakodnevici Dubrovnika (1600-1815), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik 2003, 408 str. Povijest u nastavi 2(2004) 1 (3)   Pregled
  Tomislav Markus
Slavko Gavrilović, Iz istorije Srba u Hrvatskoj, Slavoniji i Ugarskoj (XV-XIX), Filip Višnjić, Beograd 1993., 336 str. (ćir.) Časopis za suvremenu povijest 29(1997) 3   Pregled
  Ivan Jurišić
Slavko Gavrilović: Građa za istoriju vojne granice u XVIII veku, Knjiga I, Banska krajina 1690-1783. Beograd 1989, 722. Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 23(1990)   Pregled
  Milan Radošević
Slavko Komar, Sušački dani 1941., Rijeka 2008., II. izdanje, 293. Problemi sjevernog Jadrana (2010) 10   Pregled
  Antun Stišćak
Slavna 117. Brigada hrvatske vojske Podravski zbornik 21(1995)   Pregled
  Davor Marijan
Slavonija u ratnoj 1991. godini Scrinia Slavonica 1(2001)   Pregled
  Miroslava Hadžihusejnović-Valašek
Slavonska folklorna glazba 18. stoljeća prema pisanim izvorima Osječki zbornik 26(2002)   Pregled
  Ivana Horbec
Slavonske županije između Banske Hrvatske i Mađarske: uspostava civilne uprave i pitanje poreznog sustava u 18. stoljeću Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 53(2010) 53   Pregled
  Danijel Ciković
Slika Bogorodice s djetetom, sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Jurjem iz samostana benediktinki u Krku Rijeka 14(2009) 1   Pregled
  Tihomir Rajčić
Slika Hrvata u nacionalnoj ideologiji Srpske stranke u Dalmaciji 80-ih godina XIX. stoljeća (Srpski list /glas/ o Hrvatima) Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 45(2003)   Pregled
  Aleksandra Kolarić
Slika hrvatske zadnje četvrtine XIX. stoljeća u korespodneciji Tadije Smičiklasa Časopis za suvremenu povijest 29(1997) 1   Pregled
  Csaba Gy. Kiss
Slika nacije u himnama Srednje Europe Povijesni prilozi 23(2004) 26   Pregled
  Damir Agičić
Slika naroda jugoistočne Europe u hrvatskim udžbenicima povijesti za osnovnu školu Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 31(1998) 31   Pregled
  Pijo Mate Pejić
Slikar fra Josip Rossi Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 46(2004)   Pregled
  Leo Slijepčević
Slikar Ljudevit Šestić Zbornik Muzeja Đakovštine 3(1985)   Pregled
  Emil Hilje
Slikarska djela u sačuvanim inventarima zadarskih građana iz 14. i 15. stoljeća Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 42(2000)   Pregled
  Draženka Jalšić
Slikarstvo Ivana Obsiegera Podravski zbornik 23(1997)   Pregled
  Vladimir Milak
Slikarstvo Mije Kovačića i njegovo podravsko okruženje Podravski zbornik 31(2005)   Pregled
  Martin Modrušan
Slikovno arhivsko gradivo Vjesnik Istarskog arhiva 6-7(1996-1997)   Pregled
  Juraj Lokmer
Slog od proschenyi vikovitih (skupschina B.D. Marie xalostne od Senya) Senjski zbornik 29(2002)   Pregled
  Slom Trećega Reicha u Trstu, Istri i Rijeci - pogled s austrijske strane Rijeka 3(1996 - 1997) 2   Pregled
  Darko Bakšić
Branko Jalžić
Damir Lacković
Slovačka jama na sjevernom Velebitu Senjski zbornik 27(2000)   Pregled
  Edvard Protner
Slovenci in Višja Pedagoška šola v Zagrebu Anali za povijest odgoja 2(2003)   Pregled
  Mirela Slukan-Altić
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763 - 1787, Josephinische Landesaufnahme 1763 - 1787 für das Gebiet der Republik Slowenien Fontes - izvori za hrvatsku povijest 2(1996)   Pregled
  Darinko Munić
Slovenija na vojnom zemljovidu iz druge polovice XVIII. stoljeća Rijeka 5(2000) 1-2   Pregled
  Tatjana Ružić
Slovenská arhivistika, god. XXXI, sv. 1-2, Bratislava 1996, 208 odnosno 230 str. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 42(1999) 42   Pregled
  Mate Grabar
Slovenská arhivistika, godina 1994, g. XXIX, sv. 1, 136 str. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 39(1996) 39   Pregled
  Mate Grabar
Slovenská arhivistika, godina 1994, g. XXIX, sv. 2, 63 str. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 39(1996) 39   Pregled
  Mate Grabar
Slovenská arhivistika, godina 1995, g. XXX, sv. 1, 107 str. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 39(1996) 39   Pregled
  Bože Mimica
Slovenski "Vodnik" o građi u središnjem Državnom arhivu Italije Rijeka 3(1996 - 1997) 2   Pregled
  Petar Strčić
Slovenski prilozi proučavanju Pariškoga mirovnoga ugovora 1947. i sjedinjenja slovenskih i hrvatskih područja s maticama zemljama Slovenijom i Hrvatskom Rijeka 4(1998-1999) 1-2   Pregled
  Maja Polić
Slovenski svećenik Franjo Ravnik kao hrvatski narodni preporoditelj Croatica christiana periodica 34(2010) 65   Pregled
  Branko Šuštar
Slovenski školski muzej u Ljubljani u 2004. godini Anali za povijest odgoja 3(2004)   Pregled
  Biserka Budicin
Patricija Žužić
Slovensko-hrvatska arhivska konferencija u okviru projekta HERITAGE LIVE o poslijediplomskom studiju arhivistike, Otočec, 9.-10. rujna 2010. Vjesnik Istarskog arhiva 17(2010)   Pregled
  Lovorka Čoralić
Služba na galijama u XIV. stoljeću u Zadru Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 36(1994)   Pregled
  Frano Prcela
Smail Balić, Bosnien und der deutschsprachige Kulturraum – eine historisch-zeitgenössische Skizze, Böhlau Verlag, Köln - Wien 1992, 40 str. Croatica christiana periodica 19(1995) 36   Pregled
  Frano Prcela
Smail Balić, Das unbekannte Bosnien, Europas Brücke zur islamischen Welt, Kölner Veröffentlichungen zur Religionsgeschichte, Bd. 23, Böhlau-Verlag, Köln 1992, 527 str. Croatica christiana periodica 18(1994) 33   Pregled
  Božena Loborec
Smijeh naš svagdašnji – zbirka pjesama kralju Tomislavu Paje Kanižaja Podravski zbornik 19-20(1993-1994)   Pregled
  Hrvoje Matković
Smiljko Sokol - Branko Smerdel, Ustavno pravo Časopis za suvremenu povijest 25(1993) 2-3   Pregled
  Ingrid Jurela-Jarak
Smjernice za učenje i poučavanje o holokaustu te obilježavanje Dana sjećanja na holokaust i sprječavanja zločina protiv čovječnosti Povijest u nastavi 2(2004) 1 (3)   Pregled
  Branka Purgačić- Kužić
Smrt sv. Ivana Trogiranina Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 28(1995) 28   Pregled
  Zvonimir Baričević
Snimanje glagoljskih ulomaka iz Berčićeve zbirke Ruske nacionalne biblioteke u Sankt Peterburgu, Sankt Peterburg, 19. do 29. studenoga 1997. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 40(1997) 40   Pregled
  Mario Strecha
Snovi, iluzije, negacija, bijes i mržnja – u povodu knjige prof. dr. Mirjane Gross “Izvorno pravaštvo – ideologija, agitacija, pokret”, Golden marketing, Zagreb 2000. Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 32-33(1999-2000)   Pregled
  Mladen Ančić
Society, Ethnicity and Politics in Bosnia-Herzegovina Časopis za suvremenu povijest 36(2004) 1   Pregled
  Ivan Pederin
Socijaldemokrati i anarhisti u Istri i Trstu do početka XX. stoljeća – prema spisima c. k. policije u Državnome arhivu u Trstu Rijeka 9(2004) 2   Pregled
  Katarina Spehnjak
Socijalistički savez i demokracija - jedan ili više kandidata. Analiza izbora za Sabor i Saveznu skupštinu 1953. godine Časopis za suvremenu povijest 22(1990) 3   Pregled
  Natalija (Nives) Rumenjak
Socijalna povijest u trostrukoj perspektivi – International Review of Social History, Geschichte und Gesellschaft, Archiv für Sozialgeschichte Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 31(1998) 31   Pregled
  Mladen Andreis
Irena Benyovsky
Ana Plosnić
Socijalna topografija Trogira u 13. stoljeću Povijesni prilozi 22(2003) 25   Pregled
  Nikolina Krtalić
Sodobni arhivi '95 (Modern Archives '95) XVII. savjetovanje o stručnim i tehničkim problemima u arhivima, Maribor, ožujak 1995, 193 str. (10 str. sažetaka) Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 38(1995) 38   Pregled
  Martin Modrušan
Tatjana Mušnjak
Sodobni arhivi '96 / Modern archives '96, sv. XVIII, Maribor, ožujak 1996, 182 str., 12 str. sažetaka Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 39(1996) 39   Pregled
  Snježana Zgorelec
Sodobni arhivi, 2000, sv. XXII, Maribor, travanj 2000. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 43(2000)   Pregled
  Živana Heđbeli
Sodobni arhivi, 2003. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 47(2004)   Pregled
  Zdenka Baždar
Sokolska mogila u maksimirskom perivoju u Zagrebu Časopis za suvremenu povijest 31(1999) 2   Pregled
  Branko Bošnjak
Sokratova Apologija Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti 465(1993) knj. 32   Pregled
  Nikola Anušić
Soldi u čast. Fra Josip Ante Soldo (1922.–2005.) – Život i djelo, gl. urednik Zvonko Tolić, Sinj – Split: Franjevačka klasična gimnazija, Franjevački samostan Èudotvorne Gospe Sinjske – Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Zbornik Kačić, 2008, 284 str. Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 41(2009) 1   Pregled
  Ivo Goldstein
Solidarnost i pomoć Židovima u Hrvatskoj Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 34-35-36(2001-2004)   Pregled
  Marija Zaninović-Rumora
Solne mjere otoka Paga od XIV. do XVI. stoljeća Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 38(1996)   Pregled
  Miljenko Pandžić
Some Experiences and Problems Concerning Preservation of National Literary Heritage Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 37(1994) 37   Pregled
  Zoran Ladić
Some Remarks on Medieval Croatian Pilgrimages Croatica christiana periodica 21(1997) 39   Pregled
  Lia Dragojević
Sonia Wild Bićanić, British Travellers in Dal matia 1757-1935 Plus a Little Bit More About Dalmatia Today, Zaprešić: Fraktura, 2006. Dubrovnik Annals 13(2009) 1   Pregled
  Ryszard Grzesik
Sources of a Story About the Murdered Croatian King in the Hungarian-Polish Chronicle Povijesni prilozi 22(2003) 24   Pregled
  Snježana Koren
Southeast European Joint History Project, Centar za demokraciju i pomirenje u Jugoistočnoj Europi Povijest u nastavi 1(2003) 2   Pregled
  Jere Jareb
Sovjetski dodiri s dr. Antom Pavelićem od rujna 1944. do veljače 1945. Časopis za suvremenu povijest 27(1995) 1   Pregled
  Ljerka Racko
Spaljivanje mađarske zastave 1895. god. u Zagrebu Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 23(1990)   Pregled
  Ante Uglešić
Spangenhelme vom Typ Narona/Baldenheim vom Boden der römischen Provinz Dalmatien unter besonderer Berücksichtigung der Herkunft dieses Helmtyps Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 39 (26)(2000)   Pregled
  Martin Modrušan
Spašavanje arhivske građe ba ratom zahvaćenom području Republike Hrvatske (tijekom 1991.) Vjesnik Istarskog arhiva 2-3(1992-1993)   Pregled
  Igor Kozjak
Spašavanje arhivskoga gradiva nakon katastrofa: Nove mogućnosti Središnjeg laboratorija za konzervaciju i restauraciju Hrvatskog državnog arhiva Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 53(2010) 53   Pregled
  Ornata Tadin
Specijalizirani arhivi Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 44(2001)   Pregled
  Vlado Božić
Speleološka djelatnost Ivana i Hele Krajač Senjski zbornik 28(2001)   Pregled
  Branko Bošnjak
Spinozina filozofija racionalizma Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti 473(1996) knj. 34   Pregled
  Boris Nikšić
Spis o ustrojstvu osmanskog dvora Nikole Matije Iljanovića Povijesni prilozi 20(2001) 20   Pregled
  Jozo Ivanović
Spisi dubrovačke kancelarije, IV. Fontes - izvori za hrvatsku povijest 1(1995)   Pregled
  Mario Strecha
Spisi dubrovačke kancelarije. knj. IV. Zagreb 1993, str. 406. (prepisao i uredio dr. Josip Lučić) Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 26(1993)   Pregled
  Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere (SOCG) 18. stoljeće Fontes - izvori za hrvatsku povijest 9(2003)   Pregled
  Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere (SOCG) 18. stoljeće: Index locorum (Kazalo mjesta) Fontes - izvori za hrvatsku povijest 9(2003)   Pregled
  Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere (SOCG) 18. stoljeće: Index personarum (Kazalo osoba) Fontes - izvori za hrvatsku povijest 9(2003)   Pregled
  Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere u XVII. st. Fontes - izvori za hrvatsku povijest 5(1999)   Pregled
  Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere u XVII. st. : Index personarum (Kazalo osoba) Fontes - izvori za hrvatsku povijest 5(1999)   Pregled
  Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere u XVII. st.: Index locorum (Kazalo mjesta) Fontes - izvori za hrvatsku povijest 5(1999)   Pregled
  Suzana Miljan
Spisi istarskih bilježnika I, Spisi labinskih bilježnika, sv. 1, Knjiga labinskog bilježnika Bartolomeja Gervazija (1525-1550), priredili Zoran Ladić i Elvis Orbanić Historijski zbornik 62(2009) 2   Pregled
  Mirjana Peremin
Spisi Komercijalne uprave za Senj, Karlobag, Kraljevicu i Bakar s posebnim osvrtom na fond "Commercialia" (1749-1776) Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 36(1993) 36   Pregled
  Miroslav Akmadža
Spisi Komisije za vjerska pitanja SR Hrvatske o katoličkim svećenicima u iseljeništvu iz 1970. godine Tkalčić 13 (2009)(2009) 13   Pregled
  Mile Bogović
Spisi o Franji Račkom u biskupskom arhivu u Senju Senjski zbornik 24(1997)   Pregled
  Tomislav Ćepulić
Spisi svetoga Leopolda Bogdana Mandića Fontes - izvori za hrvatsku povijest 3(1997)   Pregled
  Maurizio Levak
Spisis splitskog bilježnika Ivana pok. Cove iz Ankone od 1341. do 1344. godine Vjesnik Istarskog arhiva 8-10(2001-2003)   Pregled
  Šime Peričić
Splićanin Vid Nikolić – skica za životopis Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 35(1993)   Pregled
  Arijana Kolak
Splitski spomenici, dio prvi – Splitski bilježnički spisi, svezak I, Spisi splitskog bilježnika Ivana pok. Çove iz Ankone od 1341. do 1344, prepisao Jakov Stipišić, regesta sastavio Ante Nazor, MSHSM, vol. 53, Zagreb 2002, 392 str. Povijesni prilozi 21(2002) 23   Pregled
  Branka Grbavac
Splitski spomenici, dio prvi – Splitski bilježnički spisi, svezak I, Spisi splitskog bilježnika Ivana pok. Çove iz Ankone od 1341. do 1344., prepisao Jakov Stipišić, regesta sastavio Ante Nazor, MSHSM, vol. 53, Zagreb 2002, 392 str. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 20(2002)   Pregled
  Lovorka Čoralić
Spomen Dubrovčana u Chioggi (XV-XVI st.) Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 35(1997)   Pregled
  Ante Glavičić
Spomen- ploče i obilježja u Senju i okolici (1800.- 1996.) Svjedočanstva obljetnica i događaja Senjski zbornik 23(1996)   Pregled
  Želimir Laszlo
Spomen područje logora "Danica" Podravski zbornik 34(2008)   Pregled
  Željko Holjevac
Spomenica Ljube Bobana – Spomenica Ljube Bobana (1933.-1994.), Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1996, 408 str. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 39(1997)   Pregled
  Snježana Ružić
Spomenica Ljube Bobana, Zavod za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebum rujan 1996., 407 str. Časopis za suvremenu povijest 29(1997) 3   Pregled
  Lovorka Čoralić
Spomenica paškog kaptola, Ogranak Matice hrvatske Pag, Pag 2003, 240 str. Croatica christiana periodica 28(2004) 54   Pregled
  Ivo Pilar
Spomenica u pitanju organizacije obrane i otpora Hrvatskoga Naroda u sadanjoj njegovoj političkoj situaciji Pilar, časopis za društvene i humanističke studije 5(2010) 2 (10)   Pregled
  Dražen Podravec
Spomenica župe Virje – Gustav Kuzmić, Spomenica župe Virje – Virje u dvadesetom stoljeću, izd. Općina Virje, Bjelovar, Tiskara Horvat, 1999, str. 184, ilustracije Tkalčić 4(2000) 4   Pregled
  Ante Vukasović
Spomenik Bogoslavu Šuleku u Slavonskom Brodu Anali za povijest odgoja 3(2004)   Pregled
  Ivan Golub
Spomenik i simpozij Marku Antunu de Dominisu u Rabu Croatica christiana periodica 18(1994) 34   Pregled
  Ivan Golub
Spomen-ploča Jurju Križaniću na mjestu Hrvatskog kolegija u Beču Croatica christiana periodica 20(1996) 37   Pregled
  Ivan Golub
Spomen-ploča teologu Antunu Kržanu Tkalčić 3(1999) 3   Pregled
  Juraj Kolarić
Spomen-ploče povjesničarima Zagrebačke nadbiskupije Ivanu Krstitelju Tkalčiću (1840.-1905.) i Janku Barléu (1869.-1941.) Tkalčić 1(1997) 1   Pregled
  Vesna Miović-Perić
Spor između Dubrovnika i Venecije 1751-1754 Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 29(1991)   Pregled
  Sportski život Fiume od 1926. do 1943. Rijeka 3(1996 - 1997) 2   Pregled
  Mato Artuković
Srbi u Hrvatskoj – statistički pokazatelji (1883.-1903.) Časopis za suvremenu povijest 32(2000) 1   Pregled
  Maca Jambrešić
Srebrna noć Podravski zbornik 16(1990)   Pregled
  Zlatko Matijević
Srećko Lipovčan, Mladi Ujević – politički angažman i rana proza (1909.-1919.), Književni krug, Split 2002, 273 str. Časopis za suvremenu povijest 35(2003) 2   Pregled
  Zef Mirdita
Srećko M. Džaja, Bosnian-Herzegovina in der Österreichisch-ungarischen Epoche (1878.-1918.). Die inteligentsia zwischen Tradition und Ideologie. Südosteuropäische Arbeiten. 93. R. Oldenberg Verlag, Munchen, 1994., 287. Povijesni prilozi 13(1994) 13   Pregled
  Tomislav Kranjčec
Središte za obuku i odgoj vojnika Koprivnica Podravski zbornik 24-25(1998-1999)   Pregled
  Vjekoslava Jurdana
Srednja Europa kao mjesto prožimanja književnosti i povijesti. Problemi sjevernog Jadrana (2010) 10   Pregled
  Dubravko Lovrenović
Srednjevjekovna Europa; definiranje pojmova, utvrđivanje sadržaja, omeđivanje prostora Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 27(1994)   Pregled
  Ante Gulin
Srednjovjekovna javna djelatnost i pečati srijemskog kaptola sv. Stjepana de Kw i sv. Ireneja kod Mitrovice Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 16(1998)   Pregled
  Zorislav Horvat
Srednjovjekovna pavlinska arhitektura na području senjske i modruško-krbavske biskupije Senjski zbornik 26(1999)   Pregled
  Zorislav Horvat
Srednjovjekovna sakralna arhitektura u Brinju i okolici Senjski zbornik 27(2000)   Pregled
  Milko Brković
Srednjovjekovne latinske isprave bosanskih vladara izdane Dubrovniku Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 28(1990)   Pregled
  Vjeran Kursar
Srednjovjekovne percepcije islama Povijesni prilozi 22(2003) 24   Pregled
  Hrvoje Gračanin
Srednjovjekovni grad pod opsadom / The Medieval City under Siege, edited by Ivy A. Corfis and Michael Wolfe, The Boydell Press, Woodbridge 1995. Historijski zbornik 54(2001)   Pregled
  Ante Gulin
Srednjovjekovni pečat zadarskog samostana sv. Dominika Croatica christiana periodica 18(1994) 33   Pregled
  Hrvoje Petrić
Srednjovjekovni putevi u Podravini Podravski zbornik 18(1992)   Pregled
  Stanko Andrić
Srednjovjekovni Šarengrad i njegovi gospodari Povijesni prilozi 21(2002) 23   Pregled
  Zdenko Balog
Srednjovjekovni toponimi sjeverne Hrvatske - kulturološki i interdisciplinarni aspekti toponomastike Podravina VIII(2009) 15   Pregled
  Ozren Kosanović
Srednjovjekovni zakoni i opći akti na Kvarneru u redakciji akademika Luje Margetića. Problemi sjevernog Jadrana (2009) 9   Pregled
  Nella Lonza
Srednjovjekovni zapisnici dubrovačkog kaznenog suda – izvorne cjeline i arhivsko stanje Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 41(2003)   Pregled
  Vesna Munić
Srednjovjekovno crkveno graditeljstvo mošćeničke župe Croatica christiana periodica 27(2003) 51   Pregled
  Bože Mimica
Srednjovjekovno razdoblje Rijeka 3(1996 - 1997) 1   Pregled
  Hrvoje Petrić
Srednjovjekovno vinogradarstvo Podravine i Prigorja Podravski zbornik 19-20(1993-1994)   Pregled
  Mladen Ančić
Srednjovjekovno vladarsko vlastelinstvo Drid – problemi vlasništva i organizacija u XIII. st. Povijesni prilozi 19(2000) 19   Pregled
  Zlata Živaković-Kerže
Srijemska županija u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća (Osvrt na gospodarstvo i društveni život). Scrinia Slavonica 10(2010) 1   Pregled
  Mato Artuković
Srpska gospodarska, kulturna, prosvjetna i humanitarna društva Časopis za suvremenu povijest 31(1999) 3   Pregled
  Zlatko Kudelić
Srpska pravoslavna crkva kao tema novijih istraživanja hrvatskih i inozemnih autora Časopis za suvremenu povijest 29(1997) 1   Pregled
  Zlatko Kudelić
Srpska pravoslavna crkva u djelima hrvatskih i inozemnih autora između dva svjetska rata Časopis za suvremenu povijest 30(1998) 3   Pregled
  Nikica Barić
Srpska radikalna stranka u Republici Srpskoj Krajini, 1992.-1995. (s naglaskom na Slavoniju i Baranju). Scrinia Slavonica 10(2010) 1   Pregled
  Mato Artuković
Srpski Glas (1882.-1883.): Prilog proučavanju srpskog novinstva u Hrvatskoj Povijesni prilozi 15(1996) 15   Pregled
  Tihomir Rajčić
Srpski list (glas) o hrvatskoj politici u banskoj Hrvatskoj 80-ih godina 19. stoljeća Časopis za suvremenu povijest 35(2003) 3   Pregled
  Tihomir Rajčić
Srpski list o Mihovilu Pavlinoviću (1880-1887) Časopis za suvremenu povijest 33(2001) 1   Pregled
  Vladimir Geiger
Srpski zločini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosanskoj Posavini i sjeverozapadnoj Bosni 1991.-1995., glavni urednik Ante Milinović, nakladnici Savez zajednica udruga Hrvata izbjeglica i povratnika sjeverozapadne Bosne i Bosanske Posavine (Zagreb, Orašje), Centar za istraživanje i dokumentaciju (Mostar), Centar za dokumentaciju o Domovinskom ratu (Zagreb, Sarajevo, Mostar, Orašje), Hrvatski informativni centar (Zagreb), Zagreb – Orašje – Mostar – Sarajevo 1999, 504 str., ilustr. Časopis za suvremenu povijest 32(2000) 2   Pregled
  Marko Babić
Srpski zločini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosanskoj Posavini i sjeverozapadnoj Bosni 1991.-1995., uredio Ante Milinović, Zagreb – Orašje – Mostar – Sarajevo 1999, 502 str. Časopis za suvremenu povijest 32(2000) 2   Pregled
  Stjepan Matković
Srpsko viđenje ''hrvatskog separatizma'' Časopis za suvremenu povijest 25(1993) 2-3   Pregled
  Mira Kolar-Dimitrijević
Srpsko viđenje poljoprivrednog gospodarstva nekih prisavskih oblasti 1925./1926. godine (Zagrebačka, Srijemska i Tuzlanska oblast) Povijesni prilozi 13(1994) 13   Pregled
  Ivo Goldstein
Srpsko-hrvatsko pomirenje u historiografiji – pretpostavka ili posljedica političkog pomirenja? Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 31(1998) 31   Pregled
  Božica Jelušić
Stablo obraslo bršljanom – u spomen Dragana Gažija, 1930-1983. Podravski zbornik 19-20(1993-1994)   Pregled
  Berislav Jandrić
Stajališta hrvatske političke emigracije o Hrvatskom proljeću iznesena u najznačajnijem emigrantskom časopisu Hrvatskoj Reviji Časopis za suvremenu povijest 35(2003) 2   Pregled
  Nela Tarbuk
Stalni postav zbirke sakralne umjetnosti Podravski zbornik 24-25(1998-1999)   Pregled
  Petar Strčić
Stalni znanstveni skup "Sv. Vid", sažeci referata, sv. 1-7/1993-1999, bibliografski uvez, Grad Rijeka, Rijeka 1999. Rijeka 6(2001) 2   Pregled
  Franko Mirošević
Stanislav Stolarik, Humenski zavod i trojica košičkih mučenika, Zagreb – Križevci 2000, 150 str. Croatica christiana periodica 25(2001) 47   Pregled
  Darko Vitek
Stanko Andrić, Čudesa svetog Ivana Kapistrana, Slavonski Brod – Osijek 1999. Povijesni prilozi 18(1999) 18   Pregled
  Elvis Orbanić
Stanko Andrić, Čudesa svetoga Ivana Kapistrana – povijesna i tekstualna analiza, Slavonski Brod – Osijek 1999. Croatica christiana periodica 25(2001) 47   Pregled
  Božidar Domagoj Burić
Stanko Andrić, Čudesa svetoga Ivana Kapistrana, Slavonski Brod – Osijek 1999. Historijski zbornik 53(2000)   Pregled
  Franjo Šanjek
Stanko Andrić, Potonuli svijet – rasprave o slavonskom i srijemskom srednjovjekovlju, Slavonski Brod 2001, 308 str. Croatica christiana periodica 26(2002) 49   Pregled
  Lovorka Čoralić
Stanko Josip Škunca, Franjevačka renesansa u Dalmaciji i Istri – opservantska obnova i samostani Provincije sv. Jeronima u 15. st., Franjevačka provincija sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri – Zadar, Split 1999, 207 str. Croatica christiana periodica 24(2000) 46   Pregled
  Mario Kevo
Stanko Nišić, Hrvatska oluja i srpske seobe, Knjiga-komerc, Biblioteka Posebna izdanja, Beograd 2002, 278 str. Časopis za suvremenu povijest 36(2004) 2   Pregled
  Josip Vrandečić
Stanovništvo Carigrada u 19. stoljeću kao odraz nacionalne transformacije Osmanskog Carstva Historijski zbornik 62(2009) 1   Pregled
  Niko Kapetanić
Nenad Vekarić
Stanovništvo Cavtata i Oboda 31.12.1830. godine Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 32(1994)   Pregled
  Alica Wertheimer-Baletić
Stanovništvo Hrvatske – sadašnje stanje i buduće promjene Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti 482(2001) knj. 39   Pregled
  Vladimir Stipetić
Stanovništvo i bruto domaći proizvod Hrvatske (1500-1913) u kontekstu najnovijeg rada Angusa Maddisona Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 41(2003)   Pregled
  Maja Šunjić
Stanovništvo Komina u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća Povijesni prilozi 37 (2009)(2009) 37   Pregled
  Kristijan Juran
Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine – građa iz anagrafa župe Murter Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 46(2004)   Pregled
  Kristijan Juran
Stanovništvo Murtera u 18. stoljeću i početkom 19. stoljeća – građa iz matičnih knjiga 1718.-1815. Povijesni prilozi 22(2003) 25   Pregled
  Ivica Golec
Stanovništvo vojnog komuniteta Petrinje i njegova socijalno-vjerska struktura (1777-1871) Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 34-35-36(2001-2004)   Pregled
  Darko Rubčić
Stanje i prioriteti rada arhivske vanjske službe u Hrvatskoj Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 45(2002)   Pregled
  Dragutin Feletar
Stanje i zaštita čovjekova okoliša u koprivničkoj Podravini Podravski zbornik 16(1990)   Pregled
  Božica Valenčić
Stara Gradska vijećnica u osječkoj Tvrđi [predgovor Tone Papić] Osječki zbornik 27(2004)   Pregled
  Ante Glavičić
Stara i nova groblja, grobovi na području grada Senja i šire senjske okolice (I) Senjski zbornik 19(1992)   Pregled
  Maca Jambrešić – Štefanić
Stara Koprivnica u sjećanju Podravski zbornik 24-25(1998-1999)   Pregled
  Robert Matijašić
Stara povijest hrvatskih zemalja u europskim integracijskim procesima Historijski zbornik 56-57(2003-2004)   Pregled
  Mirko Dražen Grmek
Stare medicinske knjige u Gradskom muzeju u Senju Senjski zbornik 17(1990)   Pregled
  Marija Zaninović-Rumora
Stare mjere Splita od 15. do 19. stoljeća Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 52(2010)   Pregled
  Marija Zaninović-Rumora
Stare mjere u svakodnevlju otoka Ugljana Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 41(1999)   Pregled
  Marija Zaninović-Rumora
Stare mjere za površinu u sjevernoj Dalmaciji Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 35(1993)   Pregled
  Marija Zaninović-Rumora
Stare mjere za tekućine Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 39(1997)   Pregled
  Šime Peričić
Stare mlinice zadarskog kraja Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 39(1997)   Pregled
  Alica Wertheimer-Baletić
Starenje stanovništva kao svjetski proces Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti 505(2009)   Pregled
  Tatjana Tkalčec
Stari grad Čanjevo Cris - časopis Povijesnog društva Križevci 4(2002)   Pregled
  Zoran Ladić
Stari krajepisi Istre, zbral in uredil Darko Darovec, Knjižnica Annales Majora, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper, Pokrajinski muzej Koper, Koper 1999, 292 str. Croatica christiana periodica 25(2001) 47   Pregled
  Ante Škegro
Stari mostovi u Mostaru, Crkva na kamenu, Mostar 2004, 236 str. Časopis za suvremenu povijest 36(2004) 3   Pregled
  Vlado Božić
Stari natpisi u nekim hrvatskim špiljama Senjski zbornik 33(2006)   Pregled
  Franjo Vrtulek
Stari običaji u Sesvetama Ludbreškim Podravski zbornik 32(2006)   Pregled
  Vesna Miović-Perić
Starija hrvatska književnost i europska iskustva – Frano Čale, Usporedbe i tumačenja, Matica hrvatska – ogranak Dubrovnik, Dubrovnik 1991. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 30(1992)   Pregled
  Zdravka Jelaska-Marijan
Starine HAZU, 61 (2000), Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, 286 str. / Zdravka Jelaska Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 40(2002)   Pregled
  Lovorka Čoralić
Starine, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, knjiga 61, Zagreb 2001, 286 str. Croatica christiana periodica 26(2002) 49   Pregled
  Zdravka Jelaska-Marijan
Starine, knjiga 61, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, Zagreb 2000, 286 str. Časopis za suvremenu povijest 34(2002) 1   Pregled
  Lovorka Čoralić
Starohrvatski Solin, Disputationes Salonitanae, IV, radovi znanstvenog skupa u povodu 100. obljetnice utemeljenja "Bihača - hrvatskog društva za istraživanje domaće povijesti" (Split, 1894), Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 85, Split 1993, 362 str. Croatica christiana periodica 19(1995) 35   Pregled
  Boris Ilakovac
Starokršćanski medaljon sv. Dimitrija iz Zadra Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 37(1995)   Pregled
  Robert J. Donia
Statement of Expert Witness Časopis za suvremenu povijest 36(2004) 1   Pregled
  Andrej Čebotarev
Statistička djelatnost Ogulinske krajiške pukovnije i njezina dokumentacijska građa (1746.-1873.) Povijesni prilozi 11(1992) 11   Pregled
  Josip Kljajić
Mica Orban-Kljajić
Statistički opis brodske pukovnije iz trećeg desetljeća 19. stoljeća Scrinia Slavonica 3(2003)   Pregled
  Alojz Štoković
Statut bratovštine Presvetog Sakramenta iz Umaga (1555. g.) Vjesnik Istarskog arhiva 4-5(1994-1995)   Pregled
  Lovorka Čoralić
Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor 2009., 256 str. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 28(2010)   Pregled
  Mladen Urem
Statut Dvigradske općine Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 49(2007)   Pregled
  Josip Lučić
Statut grada Dubrovnika 1272. / The 1272 Statute of the Town of Dubrovnik, Dubrovnik, Latin-Croatian translation by M. Križman, J. Kolanović, Historijski arhiv Dubrovnik, 1990. Dubrovnik Annals 1(1997)   Pregled
  Josip Lučić
Statut grada Dubrovnika godine 1272. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 29(1991)   Pregled
  Ante Marinović
Statut grada Splita – splitsko srednjovjekovno pravo, ed. Antun Cvitanić, III. prošireno i izmijenjeno izdanje, Split, Književni krug, 1998, 1078 (+20) str. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 37(1999)   Pregled
  Manon Giron
Statut javnih škola grada Rijeke iz 1876. godine Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 49(2007)   Pregled
  Dragica Kuštre
Statut kotorske bratovštine sv. Križa iz 1298. godine Croatica christiana periodica 21(1997) 39   Pregled
  Lujo Margetić
Statut pulske općine (Statuta Communis Polae), Povijesni muzej Istre, Pula 2000, ed. M. Križman, 203 str. i cjelokupni latinski zapis prema tekstu iz 1500. godine Croatica christiana periodica 25(2001) 48   Pregled
  Ljubinka Toševa Karpowicz
Statut slobodnog grada Rijeke i kotara iz 1872. godine Rijeka 8(2003) 2   Pregled
  Angelo Ciuffardi
Statut Svetvinčenta Vjesnik Istarskog arhiva 6-7(1996-1997)   Pregled
  Jakov Jelinčić
Ozren Kosanović
Nella Lonza
Statuta Communis Duorum Castrorum/Statut Dvigradske općine. Početak 15. stoljeća, Pazin-Kanfanar, Državni arhiv u Pazinu, 2007. Rijeka 14(2009) 2   Pregled
  Jakov Jelinčić
Statuta Communis Polae - statut općine pulske Vjesnik Istarskog arhiva 6-7(1996-1997)   Pregled
  Savo Marković
Statuta et leges civitatis Antibari – prilog proučavanju statuta medievalnog Bara Povijesni prilozi 21(2002) 23   Pregled
  Lujo Margetić
Statutum Terrae Fluminis anno MDXXX – Zlatko Herkov, Statut grada Rijeke iz godine 1530.; Silvino GIGANTE, Statuti concessi al Comune di Fiume da Ferdinando I nel MDXXX, Edit - Izdavački centar Rijeka, Rijeka – Fiume 2001, 387 str. Rijeka 7(2002) 1-2   Pregled
  Darinko Munić
Statutum Terrae Fluminis anno MDXXX, Edit- ICR, Rijeka – Fiume 2001. Rijeka 6(2001) 2   Pregled
  Zdravko Faj
Stav Stjepana Gradića o primjeni nedjeljivih dijelova (indivizibila) u fizici Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 31(1993)   Pregled
  Nikica Barić
Stefan Karner, Im Archipel GUPVI – Kriegsgefangenschaft und Internierung in der Sowjetunion 1941-1956, R. Oldenbourg Verlag, Wien – München 1995, 269 str. Časopis za suvremenu povijest 34(2002) 2   Pregled
  Vedran Mikac
Stefano Petrungaro, Pisati povijest iznova. Hrvatski udžbenici povijesti 1918.-2004., preveo Franko Dota, Srednja Europa, Zagreb 2009., str. 222 Historijski zbornik 63(2010) 1   Pregled
  Živana Heđbeli
Stefka Petkova, Uvod u arhivoznanieto, Sveučilišna naklada “Sv. Čirili i Metod”, Veliko Trnovo 1994, drugo prerađeno i dopunjeno izdanje, 233 str. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 41(1998) 41   Pregled
  Nada Kisić-Kolanović
Stephane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Pannee, Andrezej Paczkowski, Karel Bartošek, Jean-Louis Margolin, Crna knjiga komunizma, Politička kultura, Golden marketing, Zagreb, 1999. str. 724. Časopis za suvremenu povijest 31(1999) 3   Pregled
  Marko Šarić
Stephen J. Pyne, Vatra. Sažeta povijest, Prevela Olga Šarić, Prosvjeta, Zagreb, 2010. (217 str.) Ekonomska i ekohistorija 6(2010) 6   Pregled
  Margareta Matijević
Stepinčev "dossier" Svetoj Stolici (31. 05. 1943.) Croatica christiana periodica 21(1997) 40   Pregled
  Tvrtko Jakovina
Stevan K. Pavlowitch, Tito – Yugoslavia’s Great Dictator – A Reassessment, C. Hurst and Company, London, 1992; Richard West, Tito and the Rise and Fall of Yugoslavia, Carroll and Graf Publishers, Inc., New York, 1994 [1995!]; Jasper Ridley, Tito – biografija, Prometej, Zagreb 2000, prvo izdanje Constable and Company Limited, London 1994 Historijski zbornik 54(2001)   Pregled
  Ivica Martinović
Stihovi Rajmunda Kunića o Ruđeru Boškoviću Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 34(1996)   Pregled
  Šime Peričić
Stijepo Obad, Dalmatinsko selo u prošlosti, Logos, Split 1990, 235 str. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 34(1992)   Pregled
  Stjepan Ćosić
Stijepo Obad, Serđo Dokoza and Suzana Martinović, Južne granice Dalmacije od XV. st. do danas / The Southern Borders of Dalmatia from the Fifteenth Century to the Present, Zadar, Državni arhiv u Zadru, 1999, 104 pages Dubrovnik Annals 5(2001) 1   Pregled
  Stjepan Ćosić
Stijepo Obad, Serđo Dokoza i Suzana Martinović, Južne granice Dalmacije od XV. st. do danas, Zadar, Državni arhiv u Zadru, 1999, 104 str. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 38(2000)   Pregled
  Ivo Perić
Stijepo Obad: Dalmatinsko selo u prošlosti. Izdanje "Logosa", Split 1990, str. 236. Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 23(1990)   Pregled
  Ružica Šušnjara
Stilistička obilježja u romanu Bijeg Milutina Cihlara Nehajeva U povodu 120. obljetnice piščeva rođenja Senjski zbornik 27(2000)   Pregled
  Margareta Matijević
Stipan Trogrlić, Katolički pokret u Istri 1895.-1914., Hrvatski studiji – Studia Croatica, Zagreb 2000, 147 str. Časopis za suvremenu povijest 34(2002) 1   Pregled
  Ante Teklić
Stipan Trogrlić, Odnosi Katoličke crkve u Istri i jugoslavenske državne vlasti 1945.-1954., Pazin: "Josip Turčinović" d.o.o. - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, Područni centar Pula, 2008., 431 str. Vjesnik Istarskog arhiva 14-16(2007-2009)   Pregled
  Tomislav Markus
Stjepan Antoljak, Pregled hrvatske povijesti(drugo dopunjeno izdanje) Časopis za suvremenu povijest 26(1994) 3   Pregled
  Andrej Čebotarev
STJEPAN ANTOLJAK, Renesansa hrvatske historiografije. Dosadašnje, sadašnje i buduće stanje. (Naša sloga; Pazin, 1996.) 119 str. Povijesni prilozi 14(1995) 14   Pregled
  Tomislav Markus
Stjepan Antoljak, Renesansa hrvatske historiografije. Dosadašnje, sadašnje i buduće zadaće, Naša sloga, pazin 1996., 199 str. Časopis za suvremenu povijest 28(1996) 3   Pregled
  Andrej Čebotarev
Stjepan Antoljak: Hrvatska historiografija do 1918. Svezak I-II Časopis za suvremenu povijest 24(1992) 2   Pregled
  Szabolcs Varga
Stjepan Brodarić kao biskup Pečuha (1532-1537) Podravina IX(2010) 18   Pregled
  Terez Oborni
Stjepan Brodarić, diplomat na dvoru kralja Ivana Zapolje Podravina IX(2010) 18   Pregled
  Gordan Ravančić
Stjepan Ćosić, Dubrovnik nakon pada Republike (1808.-1848.), Zavod za povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik 1999. Povijesni prilozi 19(2000) 19   Pregled
  Ivica Martinović
Stjepan Gradić on Galileo's Paradox of the Bowl Dubrovnik Annals 1(1997)   Pregled
  Andrea Roknić
Stjepan Katulić, Opatija – sakralno-povijesni i turistički vodič, Župni ured Navještenja Blažene Djevice Marije, Opatija 1994, 124 str. Rijeka 8(2003) 1   Pregled
  Stjepan Razum
Stjepan Kožul. Deset godina nakon 'Martirologija Crkve zagrebačke' (1998.-2008.). Daljnji doprinos hrvatskom žrtvoslovlju. Niz: Radovi, knjiga 18. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. Zagreb, 2008., 487 stranica. Tkalčić 13 (2009)(2009) 13   Pregled
  Nikša Varezić
Stjepan Krasić i Serafin Razzi, Povijest dubrovačke metropolije i dubrovačkih nadbiskupa, Biskupski ordinarijat Dubrovnik, Dubrovnik 1999. Historijski zbornik 53(2000)   Pregled
  Šime Peričić
Stjepan Krasić, Ivan Dominik Stratiko (1732-1799), Književni krug, Split 1991, 536 str. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 35(1993)   Pregled
  Danica Božić-Bužančić
Stjepan Krasić: Ivan Dominik Stratiko. (Hvarski književni krug, izd. Književni krug Split, 1991. godina) Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 25(1992)   Pregled
  Ivica Prlender
Stjepan Krivošić: Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku, Dubrovnik 1990. god., str. 202. Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 24(1991)   Pregled
  Željko Holjevac
Stjepan Krpan, Brinjski kraj u prošlosti i sadašnjosti - prilozi za monografiju, Zavičajno društvo Brinjaka "Sokolac" Zagreb, Zagreb 1995, 192 str. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 38(1996)   Pregled
  Mato Artuković
Stjepan Matković, Čista stranka prava 1895.-1903., Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2001, 417 str. Scrinia Slavonica 2(2002)   Pregled
  Bosiljka Janjatović
Stjepan Radić – progoni, suđenja i ubojstvo 1919.-1928. godine Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 29(1996) 29   Pregled
  Tonći Šitin
Stjepan Radić i Dalmacija (1918.-1928.) Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 42(2000)   Pregled
  Branka Boban
Stjepan Radić i Država Slovenaca, Hrvata i Srba Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 26(1993)   Pregled
  Mira Kolar-Dimitrijević
Stjepan Radić i gospodarstvo Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 32-33(1999-2000)   Pregled
  Franko Mirošević
Stjepan Radić i HRSS/HSS/ u Dalmaciji od 1918. do 1929. godine Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 32-33(1999-2000)   Pregled
  Hrvoje Matković
Stjepan Radić i Hrvatski blok Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 32-33(1999-2000)   Pregled
  Bosiljka Janjatović
Stjepan Radić i kraljevski panduri: odjeci borongajske skupštine 1923. Časopis za suvremenu povijest 26(1994) 2   Pregled
  Ivan Očak
Stjepan Radić i Rusija Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 25(1992)   Pregled
  Ivo Goldstein
Stjepan Radić i Židovi Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 29(1996) 29   Pregled
  Branka Boban
Stjepan Radić o odgoju i naobrazbi Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 34-35-36(2001-2004)   Pregled
  Hrvoje Matković
Stjepan Radić u izbornoj 1920. godini Časopis za suvremenu povijest 24(1992) 3   Pregled
  Branka Boban
Stjepan Radić u Saboru Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 29(1996) 29   Pregled
  Stjepan Matković
Stjepan Radić, Živo hrvatsko pravo na Bosnu i Hercegovinu Časopis za suvremenu povijest 26(1994) 3   Pregled
  Ante Škegro
Stjepan Sirovec, Hrvati i Germanikum, Filozofsko-teološki institut Družbe isusove, Zagreb 2004, 226 str. Časopis za suvremenu povijest 36(2004) 3   Pregled
  Zlata Živaković-Kerže
Stjepan Sršan, Baranja, Osijek, Državni arhiv u Osijeku, 1999, 225 str., ilustr. Scrinia Slavonica 1(2001)   Pregled
  Zoran Grijak
Stjepan Sršan, Osječki ljetopisi 1686.-1945. Časopis za suvremenu povijest 26(1994) 2   Pregled
  Borislav Bijelić
Stjepan Sršan, Tvrtke u istočnoj Slavoniji – memorandumi od sredine 19. do sredine 20. stoljeća, Državni arhiv u Osijeku, Osijek 1998, 160 str. Časopis za suvremenu povijest 32(2000) 2   Pregled
  Lovorka Čoralić
Stjepan Vekarić, Naši jedrenjaci, odabrao i uredio dr. Mithad Kozličić, Književni krug, Pomorska biblioteka, sv. 1, Split 1997, 396 str. Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 30(1997) 30   Pregled
  Zlata Derossi
Stjepan Vukušić: Podgorski vjetar, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1996. Knjiga o "malim" ljudima Senjski zbornik 23(1996)   Pregled
  Bosiljka Janjatović
StjepanRadić: Progoni, zatvori, suđenja 1888.-1912. godine Povijesni prilozi 15(1996) 15   Pregled
  Petar Strčić
Sto godina katoličkog socijalnog nauka. Socijalni dokumenti Crkve Časopis za suvremenu povijest 23(1991) 1-3   Pregled
  Stoljeće automoto sporta u Hrvatskoj (1995.) Rijeka 3(1996 - 1997) 2   Pregled
  Petar Strčić
Stotinjak knjiga i zbornika o povijesti krščanstva u Istri, Kvarnerskome primorju i Gorskome kotaru (godine 1990.-2003.) Rijeka 8(2003) 1   Pregled
  Šimun Penava
Stradanje hrvatskih civila u selu Lovas od postrojbi jugoslavenske vojske i četnika 1991. Scrinia Slavonica 4(2004)   Pregled
  Filip Škiljan
Stradanje Srba, Židova i Roma u virovitičkom i slatinskom kraju tijekom 1941. i početka 1942. godine. Scrinia Slavonica 10(2010) 1   Pregled
  Zdenka Janeković-Römer
Stranac u srednjevjekovnom Dubrovniku: između prihvaćenosti i odbačenosti Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 26(1993)   Pregled
  Vesna Munić
Stranče – Gorica starohrvatska nekropola Rijeka 5(2000) 1-2   Pregled
  Mira Kolar-Dimitrijević
Strani kapital i Banovina Hrvatska 1939-1941. Povijesni prilozi 9(1990) 9   Pregled
  Relja Seferović
Strani učitelj i humanist: Nascimbene Nascimbeni o govorništvu u Dubrovniku Dubrovnik Annals 14(2010) 1   Pregled
  Marjan Diklić
Stranka prava i Hrvatsko političko društvo koncem XIX. i na početku XX. stoljeća Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 38(1996)   Pregled
  Jasna Turkalj
Stranka prava i izbori za Hrvatski sabor na području bivše Vojne krajine 1883. godine Časopis za suvremenu povijest 36(2004) 3   Pregled
  Marjan Diklić
Stranka prava u Dalmaciji povodom 100. obljetnice osnutka (1894.-1994.) Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 37(1995)   Pregled
  Marin Dugina
Petar Feletar
Igor Franolić
Strategijski razvoj i utjecaj prometa na prijevoznu potražnju u Varaždinskoj županiji Podravina IX(2010) 17   Pregled
  Ante Glavičić
Strijeljani Senjani 22. travnja 1945. u Gornjoj Kozici Senjski zbornik 23(1996)   Pregled
  Željko Lekšić
Strossmayerov trg- stara jezgra Đakova Zbornik Muzeja Đakovštine 6(2003)   Pregled
  Ante Glavičić
Stručna izvješća uz obnovu starih zidina i kula grada Senja Senjski zbornik 27(2000)   Pregled
  Alfred J. Rieber
Struggles Over the Eurasian Borderlands and the Origins of the Cold War Ekonomska i ekohistorija 6(2010) 6   Pregled
  Mirjana Matijević-Sokol
Struktura i diplomatička analiza isprava kninskog kaptola Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 36(1994)   Pregled
  Darko Vitek
Struktura i izvorište teksta Iločkog statuta Scrinia Slavonica 1(2001)   Pregled
  Robert Skenderović
Struktura obitelji u selima Požeštine tijekom 18. stoljeća Scrinia Slavonica 1(2001)   Pregled
  Suzana Leček
Struktura seljačke obitelji Prigorja i Hrvatskog Zagorja (1918.-1941.) Časopis za suvremenu povijest 31(1999) 2   Pregled
  Mira Kolar-Dimitrijević
Struktura seoskog posjeda u Podravini u prvoj polovini dvadesetog stoljeća Podravski zbornik 16(1990)   Pregled
  Dubravka Božić Bogović
Struktura stanovništva Srijema prema vjeroispovijesti u drugoj polovici 18. i početkom 19. stoljeća na osnovu podataka kanonskih vizitacija Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 27(2009)   Pregled
  Zdenka Šimončić-Bobetko
Strukturne promjene zemljišnih gospodarstava sisačkog područja 1918.-1941. godine Povijesni prilozi 11(1992) 11   Pregled
  Dinko Župan
Stuart Sim, Derrida i kraj povijesti; Dave Robinson, Nietzsche i postmodernizam; Robert Eaglestone, Postmodernizam i poricanje holokausta, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2001. Časopis za suvremenu povijest 34(2002) 1   Pregled
  Harald Heppner
Studenti iz Istre na sveučilištu Graz 1884-1914 Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 23(1990)   Pregled
  Stanko Andrić
Studenti iz slavonsko-srijemskog međurječja na zapadnim sveučilištima u srednjem vijeku (1250-1550) Croatica christiana periodica 20(1996) 37   Pregled
  Zdenka Taborski
Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského y Uherském Brodě pro komenologii, historii 16.,17. a 18 století a regionální dějepis moravsko-sloveského pomezí.-Vol. XXII/1992, no. 46-47-Uhersky Brod, 1992. Anali za povijest odgoja 1(1992)   Pregled
  Goran Komerički
Studia lexicographica, 2(2008) Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 52(2009) 52   Pregled
  Goran Komerički
Studia lexicographica, 3(2009) Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 53(2010) 53   Pregled
  Franjo Šanjek
Studij egzaktnih i prirodnih znanosti u povijesti dubrovačkih dominikanaca Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 29(1991)   Pregled
  Damir Agičić
Studij povijesti na srednjoeuropskom Sveučilištu u Budimpešti Časopis za suvremenu povijest 25(1993) 2-3   Pregled
  Studije L. Margetića o antici i srednjem vijeku Rijeka 3(1996 - 1997) 2   Pregled
  Agneza Szabo
Studijske akademije u povodu 165. obljetnice rođenja i 90.obljetnice smrti sluge Božjega dr. Josipa Stadlera održane godine 2008. u Zagrebu, Splitu i Sarajevu Tkalčić 13 (2009)(2009) 13   Pregled
  Dragutin Feletar
Stvaralački potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija, Zagreb-Varaždin 2002., 564 str. Podravina 2(2003) 3   Pregled
  Alexander Buczynski
Stvaranje vojnih komuniteta Bjelovara i Petrinje Povijesni prilozi 10(1991) 10   Pregled
  Maria Guercio
Stvaranje, upravljanje i čuvanje digitalnih zapisa – uvod za nacionalne i međunarodne smjernice Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 44(2001)   Pregled
  Krunoslav Arač
Subfosilno drvo hrasta lužnjak – ostatak negdašnjih prašuma Podravski zbornik 22(1996)   Pregled
  Mira Kolar-Dimitrijević
Sudbina Festetićevih posjeda u Hrvatskoj poslije Prvog svjetskog rata – prilog za povijest Bajnskih dvora i Čakovačkog vlastelinstva Historijski zbornik 56-57(2003-2004)   Pregled
  Darko Deković
Sudbina hrvatsko-glagoljskoga vođenja matica u Rijeci Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 41-42(2000)   Pregled
  Zdenko Radelić
Sudbina pristaša HSS-a u Hrvatskoj 1945.-1950. Časopis za suvremenu povijest 27(1995) 1   Pregled
  Mirko Raguž
Sudbina pučkih škola senjskog područja od 1945. do 1980. Senjski zbornik 23(1996)   Pregled
  Ivan Očak
Sudionici Oktobarske revolucije iz Siska i okolice Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 26(1993)   Pregled
  Tatjana Tkalčec
Sudjelovanje članova Povijesnog društva Križevci u humanitarnoj akciji / (T. T.) Cris - časopis Povijesnog društva Križevci 1(1999)   Pregled
  Tado Oršolić
Sudjelovanje dalmatinskih postrojbi u zaposjedanju Bosne i Hercegovine 1878. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 42(2000)   Pregled
  Agneza Szabo
Sudjelovanje građana Siska u središnjim institucijama Hrvatske u Zagrebu 1860-1873. Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 27(1994)   Pregled
  Zef Mirdita
Sudjelovanje vojske hrvatskog kraljevstva u bitci naroda kod Varne Povijesni prilozi 13(1994) 13   Pregled
  Ivan Jelić
Sudski proces Andriji Hebrangu 1929. god. Časopis za suvremenu povijest 22(1990) 3   Pregled
  Vladimir Geiger
Sudski procesi u Hrvatskoj 1945. godine. Smrtna presuda evangeličkom biskupu dr. Philippu Poppu Časopis za suvremenu povijest 27(1995) 1   Pregled
  Robert Kurelić
Sudski spor između kapetana Kristofora Moškona i žitelja Pazinske knežije na osnovi sudskog zapisnika od 1. svibnja 1545. godine Vjesnik Istarskog arhiva 14-16(2007-2009)   Pregled
  Joško Kovačić
Suđenje slobodnim zidarima u Hvaru 1754. godine Croatica christiana periodica 26(2002) 49   Pregled
  Vladimir-Đuro Degan
Suđenje u Nürnbergu 1945.-1946. Rijeka 5(2000) 1-2   Pregled
  Zlatko Kudelić
Suedosteuropa - Zeitschrift fur Gegenwartsforschung Časopis za suvremenu povijest 26(1994) 3   Pregled
  Franko Mirošević
Sukob Vatikana i fašizma 1931. prikazan u hrvatskom tisku Croatica christiana periodica 33(2009) 63   Pregled
  Boris Nikšić
Sukobi u Bizantskom Carstvu oko pitanja unije prije pada Konstantinopola – je li bolja turska čalma ili papina tijara? Croatica christiana periodica 25(2001) 47   Pregled
  Tihomir Rajčić
Sukobi unutar Srpske stranke u austrijskoj pokrajini Dalmaciji 1897.-1902. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 41(1999)   Pregled
  Eda Vlahov
Sumarni inventar arhivskog fonda "Bilježnici Pule za vrijeme mletačke uprave (1626. - 1797./1826./) Vjesnik Istarskog arhiva 4-5(1994-1995)   Pregled
  Zorica Manojlović
Sumarni inventar arhivskog fonda Opći sirotinjski zavod u Rijeci (1644./1865.) Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 49(2007)   Pregled
  Maja Cerić
Sumarni inventar fonda Bilježnici Vodnjana (1616/1826. 1857/1945.) Vjesnik Istarskog arhiva 17(2010)   Pregled
  Hendi Hrelja
Sumarni inventar fonda Narodni odbor Općine Rovinj 1955. - 1963. Vjesnik Istarskog arhiva 17(2010)   Pregled
  Tajana Ujčić
Sumarni inventar fonda općine Labina iz razdoblja mletačke uprave (1420 - 1797) Vjesnik Istarskog arhiva 8-10(2001-2003)   Pregled
  Stjepan Ćosić
Sumarni inventar fonda središnje francuske uprave u Dubrovniku (Acta Gallica) 1808. - 1814. Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 38(1995) 38   Pregled
  Marijan Maroja
Sumarni inventar fonda tvornice maraskina "Francesco Drioli" Zadar 1768.-1944. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 38(1996)   Pregled
  Iva Grdinić
Sumarno-analitički inventar fonda Bilježnički arhiv u Puli (1645/1954) Vjesnik Istarskog arhiva 14-16(2007-2009)   Pregled
  Danijela Doblanović
Sumarno-analitički inventar fonda Feudalna uprava Svetvinčenat (1687/1815) Vjesnik Istarskog arhiva 14-16(2007-2009)   Pregled
  Iva Grdinić
Sumarno-analitički inventar fonda Radio televizija Zagreb, Radio stanica Pula (1964/1985) Vjesnik Istarskog arhiva 14-16(2007-2009)   Pregled
  Vicko Kapitanović
Sumartin: Zbornik radova, Sumartin-Split, 1992, 400 str. Croatica christiana periodica 20(1996) 37   Pregled
  Marijan Biškup
Summa de Paenitentia Pavla Dalmatinca (oko 1190.-1255.) Croatica christiana periodica 19(1995) 36   Pregled
  Uredništvo Časopis za suvremenu povijest
Summary [sažetak priloga sekcije Povijest i interdisciplinarnost na Prvome kongresu hrvatskih povjesničara, 1999] Časopis za suvremenu povijest 33(2001) 1   Pregled
  Petar Strčić
Supilova politika u Rijeci (1900.-1914.) (s izborom osnovne literature) Rijeka 8(2003) 1   Pregled
  Trpimir Macan
Supilovska bilješka ― Frano Supilo, Izabrani politički spisi, izbor i uvodna studija Ivo Petrinović, Golden marketing i Narodne novine, Zagreb 2000, 320 str. Časopis za suvremenu povijest 33(2001) 1   Pregled
  Suzana Leček
Suradnja HKD “Napredak” i Seljačke sloge u kampanji opismenjivanja Časopis za suvremenu povijest 36(2004) 3   Pregled
  Dime Jurukov
Suradnja i međusobne obveze imatelja i Državnog arhiva Republike Makedonije na zaštiti dokumentarnog materijala i arhivskog gradiva, sukladno pozitivnim zakonskim propisima Arhivski vjesnik – Bulletin d’archives 45(2002)   Pregled
  Damir Karbić
Suradnja Odsjeka [za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU] s inozemnim znanstvenim ustanovama Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 17(1999)   Pregled
  Tomislav Oroz
Suraiya Faroqhi, Sultanovi podanici: Kultura i svakodnevica u Osmanskom Carstvu Historijski zbornik 62(2009) 2   Pregled
  Matija Berljak
Susret Marka Antuna de Dominisa i Huga Grotiusa u Rotterdamu Croatica christiana periodica 22(1998) 41   Pregled
  Hrvoje Miletić
Suvremena đakovačka književnost Zbornik Muzeja Đakovštine 7(2005)   Pregled
  Petar Strčić
Suvremena povijest u "Vjesnicima" Historijskog arhiva Pazin Časopis za suvremenu povijest 23(1991) 1-3   Pregled
  Mira Kolar-Dimitrijević
Suzana Leček, Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918.-1941., Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu, Srednja Europa, Zagreb 2003, 535 str. Časopis za suvremenu povijest 35(2003) 2   Pregled
  Hrvoje Petrić
Suzana Leček, Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918.-1941., Srednja Europa i Hrvatski institut za povijest - podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu, Zagreb 2003., 536. str. Podravina 2(2003) 4   Pregled
  Margareta Matijević
Suzana Leček, Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918.-1941., Srednja Europa i Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zagreb 2003, 536 str. Povijest u nastavi 1(2003) 2   Pregled
  Mirela Slukan-Altić
Sv Ivan Žabno uoči ukidanja Varaždinskog generalata Cris - časopis Povijesnog društva Križevci 5(2003)   Pregled
  Lovorka Čoralić
Sv. Antun Padovanski i Hrvati. Radovi simpozija u prigodi 800. obljetnice rođenja Sv. Antuna Padovanskog (1195.-1995.) održanog u Zagrebu 1. i 2. rujna 1995. godine, Split, Zbornik Franjevačke Provincije Presvetoga Otkupitelja, sv. XXVII.-XXVIII., 1995-1996, 592 str. Croatica christiana periodica 22(1998) 41   Pregled
  Stanko Andrić
Sv. Ivan Kapistran kao čudotvorac za života Croatica christiana periodica 22(1998) 42   Pregled
  Antonija Zaradija Kiš
Sv. Martin u glagoljaškoj tradiciji Senjsko-vinodolskoga kraja Senjski zbornik 30(2003)   Pregled
  Branka Markulinčić
Svadbeni običaji Ludbreškog kraja ( u selima Karlovec i Sesvete Ludbreške) Podravski zbornik 21(1995)   Pregled
  Dražen Galenić
Svadbeni običaji podravskog sela Hlebine Podravski zbornik 22(1996)   Pregled
  Dražen Galenić
Svadbeni običaji podravskog sela Hlebine Podravski zbornik 21(1995)   Pregled
  Zdravka Jelaska-Marijan
Svakodnevica Donjih Kaštela 1900.-1939. — Mladen Domazet i Marin Vuletin, Donjokaštelanska svakodnevica 1900.-1939., Difo, Zagreb 2002, 288 str. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 45(2003)   Pregled
  Igor Duda
Svakodnevica u socijalizmu – međunarodna konferencija (London, 24.-26. travnja 2003) Časopis za suvremenu povijest 36(2004) 2   Pregled
  Mato Artuković
Svakodnevni život brodskih franjevaca Scrinia Slavonica 1(2001)   Pregled
  Vesna Miović-Perić
Svakodnevnica dubrovačkih pograničnih sela u doba hajdučije (Morejski rat 1684.-1699.) Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 35(1997)   Pregled
  Tomislav Galović
Svečana akademija Branku Fučiću u spomen (1920. – 1999. – 2007.). Problemi sjevernog Jadrana (2010) 10   Pregled
  Svečano otkrivanje spomen-poprsja dr. sc. Vjekoslavu Maštroviću u perivoju Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (21. XI. 2003) Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 46(2004)   Pregled
  Vlado Božić
Svećenici u špiljama u Hrvatskoj Senjski zbornik 35(2008)   Pregled
  Stjepan Kožul
Svećenici vezani službom ili rođenjem uz župu u Peščenici Tkalčić 13 (2009)(2009) 13   Pregled
  Stjepan Kožul
Svećenici žrtve progona u Hrvatskoj nakon II. svjetskog rata Croatica christiana periodica 22(1998) 41   Pregled
  Ivica Golec
Svećenici župe sv. Lovre u Petrinji i njihov doprinos hrvatskomu narodnom preporodu (1790.-1848.) Croatica christiana periodica 25(2001) 48   Pregled
  Petar Runje
Svećenik Andrija Marijić – sinovac poznatoga glagoljaša Jurja Zubine Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 46(2004)   Pregled
  Ivica Zvonar
Svećenik Mirko Kapić (1878.-1949.). Prilog za životopis Tkalčić 14 (2010)(2010) 14   Pregled
  Stjepan Šlabek
Svećenik Rudolf Mikec, mučenik za vjeru otaca – jedno novigradsko sjećanje Podravski zbornik 19-20(1993-1994)   Pregled
  Stjepan Razum
Sveta Stolica, Nezavisna Država Hrvatska i Katolička crkva u Hrvatskoj 1941- 1945 Fontes - izvori za hrvatsku povijest 2(1996)   Pregled
  Natko Martinić Jerčić
Sveti Ivan Zelina i zelinski kraj u prošlosti, zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 15. prosinca 2000. godine u Sv. Ivanu Zelini, gl. ur. Ante Gulin, HAZU Zagreb – Grad Sveti Ivan Zelina 2004, 382 str. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 22(2004)   Pregled
  Aleksandra Faber
Sveti Juraj - Lopsica i Lopci Senjski zbornik 30(2003)   Pregled
  Mile Bogović
Sveti Juraj i Senj Senjski zbornik 19(1992)   Pregled
  Ćiril Petešić
Sveti Marko Križevčanin - Krizin. Bibliografija Croatica christiana periodica 22(1998) 42   Pregled
  Mirko Ćurić
Sveti otac Ivan Pavao II. u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji (pripremio Vladimir Dugalić ) Zbornik Muzeja Đakovštine 7(2005)   Pregled
  Sveti Spas u Vrh Rici, Starohrvatska prosvjeta, serija III, sv. 22/1995, Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split, 1995, 176 str. Croatica christiana periodica 22(1998) 42   Pregled
  Ljubinka Toševa Karpowicz
Svetozar Pribićević (1875-1936) - „nezavisni demokrat” na Sušaku 19. prosinca 1926. Rijeka 14(2009) 1   Pregled
  Hrvoje Matković
Svetozar Pribićević u danima postojanja Države Slovenaca, Hrvata i Srba Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 26(1993)   Pregled
  Franko Mirošević
Svetozar Pribićević, Izabrani politički spisi, izbor i uvodna studija dr. Hrvoja Matkovića, Golden marketing, Zagreb 2000, 367 str. Časopis za suvremenu povijest 34(2002) 2   Pregled
  Franko Mirošević
Svetozar Pribićević, Izabrani politički spisi, izbor i uvodna studija dr. Hrvoje Matković, Golden marketing, Zagreb 2000, 367 str. Croatica christiana periodica 26(2002) 50   Pregled
  Angelo Ciuffardi
Svetvinčenat: kratka povijest Vjesnik Istarskog arhiva 6-7(1996-1997)   Pregled
  Ivica Prlender
Sveučilišni udžbenik za povijest srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku — Ivan Balta, Pregled povijesti srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pedagoški fakultet Osijek, Osijek 1999. Historijski zbornik 53(2000)   Pregled
  Marijan Horvat
Svevišnji je tako htio Podravski zbornik 31(2005)   Pregled
  Hrvoje Gračanin
Svijet antičke žene u dva južnopanonska pokrajinska središta, Sisciji i Sirmiju Scrinia Slavonica 4(2004)   Pregled
  Mira Kolar
Svilarstvo Đakovštine na početku 20. stoljeća Zbornik Muzeja Đakovštine 8(2007)   Pregled
  Elvis Čavić
Svilarstvo Zadarskog okružja u razdoblju od 1852. do 1860. godine Historijski zbornik 63(2010) 2   Pregled
  Milko Brković
Svjedoci u ispravama hrvatskih narodnih vladara Croatica christiana periodica 18(1994) 34   Pregled
  Jere Jareb
Svjedočanstvo hrvatskog književnika Gabrijela Cvitana iz jeseni 1944. Časopis za suvremenu povijest 35(2003) 3   Pregled
  Jere Jareb
Svjedočanstvo Janka Tortića o Hrvatskoj seljačkoj stranci i o travanjskim događajima 1941. Časopis za suvremenu povijest 29(1997) 2   Pregled
  Hana Breko Kustura
Svjedočanstvo Notkerove zbirke »Liber ymnorum« iz Hrvatske: Sekvencijar najstarijega pulskog misala (Hr-Šibf) iz 11. stoljeća. Paleografska i repertoarna analiza Croatica christiana periodica 33(2009) 63   Pregled
  Valentin Puževski
Svjedočenje o iskustvu osnovne škole u Hrvatskoj sedamdesetih godina našega doba Anali za povijest odgoja 1(1992)   Pregled
  Karlo Mirth
Svjetionik pod Nehajem Senjski zbornik 19(1992)   Pregled
  Branko Begović
Ivan Derežić
Svjetski ekološki vrt mira u podravskim Sesvetama Podravski zbornik 32(2006)   Pregled
  Snježana Koren
Svrha i ciljevi suvremene nastave povijesti Povijest u nastavi 2(2004) 1 (3)   Pregled