Arhivistički rječnik

Ovo je mrežna inačica Arhivističkoga rječnika Marte Mihaljević, Milice Mihaljević i Hrvoja Stančića. Nazive iz ovoga rječnika moguće je također pronaći na stranici Multilingual Archival Terminology (skraćeno MAT), odnosno Višejezični arhivistički rječnik Međunarodnoga arhivskog vijeća. Rječnik se sastoji od nazivlja i definicija koji se upotrebljavaju u arhivskoj praksi. Za svaku natuknicu mrežnoga rječnika možete automatski stvoriti citat stranice u knjizi.

pokreni rječnik

Ovo je mrežna inačica Arhivističkoga rječnika Marte Mihaljević, Milice Mihaljević i Hrvoja Stančića. Nazive iz ovoga rječnika moguće je također pronaći na stranici Multilingual Archival Terminology (skraćeno MAT), odnosno Višejezični arhivistički rječnik Međunarodnoga arhivskog vijeća. Rječnik se sastoji od nazivlja i definicija koji se upotrebljavaju u arhivskoj praksi. Za svaku natuknicu mrežnoga rječnika možete automatski stvoriti citat stranice u knjizi.


Autori rječnika:
Marta Mihaljević, Milica Mihaljević, Hrvoje Stančić


Izdavač:
Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Godina:
2015. (tisak), 2019. (mreža)


Lektura rječnika:
Milica Mihaljević


Izrada mrežne inačice:
Josip Mihaljevićvrati se na rječnik

Termini rječnika uključeni su u rezultate pretraživanja Hrvatskog terminološkog portala.

Kvalitetu rječnika priznala je Europska mreža za e-leksikografiju te ga je uvrstila na Europski rječnički portal.

© Zavod za informacijske i komunikacijske znanosti, 2019.