s
 
Časopis: Rijeka  
Autor(i): Miroslav Bertoša
 
Naslov: Istra u djelu akademika Luje Margetića  
Ključne riječi: Istra , Lujo Margetić, Rižanski placit, pravna povijest  
Tematske cjeline:  
Broj: 1  
Godina: 2001.  
Godište: 6  
Stranice: 37-45  
Cjelina/rubrika: Članci